Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de inclusieve schrijfwijze in de Brusselse administraties.

Indiener(s)
John Pitseys
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 38)
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 75)

 
Datum ontvangst: 08/03/2021 Datum publicatie: 19/04/2021 Referentie: B.I.V. 114 (20/21), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 19/04/2021 Referentie: B.I.V. 114 (20/21), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/03/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/03/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/03/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/04/2021 Ontwikkeling John Pitseys B.I.V. 114 (20/21) 1
19/04/2021 Toegevoegde vraag om uitleg Hilde Sabbe B.I.V. 114 (20/21) 2
19/04/2021 Tussenkomst Viviane Teitelbaum B.I.V. 114 (20/21) 4
19/04/2021 Tussenkomst Nadia El Yousfi B.I.V. 114 (20/21) 5
19/04/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter B.I.V. 114 (20/21) 6
19/04/2021 Tussenkomst Guy Vanhengel B.I.V. 114 (20/21) 6
19/04/2021 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno B.I.V. 114 (20/21) 8
19/04/2021 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 114 (20/21) 7
19/04/2021 Repliek John Pitseys B.I.V. 114 (20/21) 8