Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de tewerkstellingspremie voor mensen met een beperking.

Indiener(s)
Soetkin Hoessen
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 627)

 
Datum ontvangst: 03/03/2021 Datum publicatie: 07/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 07/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het voeren van een inclusief tewerkstellingsbeleid is een van de prioriteiten van deze regering. In het regeerakkoord lezen we onder dit hoofdstukje het volgende: Als vervanging van de inschakelingspremie van de COCOF en naar het voorbeeld van de ondersteuningspremie in het Vlaams Gewest gaat de Regering ten gunste van werkgevers een specifieke ondersteuningspremie in het leven roepen voor werknemers met een beperking. (p26-27)

De invoering van deze premie is in het bijzonder belangrijk voor mensen met een beperking die sinds 2019 geen aanspraak meer kunnen maken op de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Deze premie maakt het voor werkgevers en zelfstandigen aantrekkelijker om personen met een arbeidshandicap in dienst te nemen of te houden. Maar door een beslissing van de vorige Vlaamse regering vallen deze mensen nu dus uit de boot. Het is dan ook noodzakelijk dat onze huidige Brusselse regering voor hen naar een oplossing zoekt.

· Welke specifieke stappen heeft deze regering sinds zijn aantreden ondernomen om deze nieuwe premie waarvan sprake in het regeerakkoord in te voeren? Wanneer zijn welke stappen genomen?
· Heeft u reeds contact gehad met belangenverenigingen over deze kwestie? Hoe verloopt dit contact?
· Wat is het tijdskader voor de lancering van deze nieuwe premie? 
· Over hoeveel mensen gaat het die momenteel uit de boot vallen? Welke tussentijdse oplossing wordt aan hen voorgesteld?
 
 
Antwoord    Op 1 januari 2019 besliste de vorige Vlaamse regering om de individuele werkgelegenheidssteun voor mensen met een handicap te regionaliseren zonder over deze beslissing te communiceren.


Zodra we dit hebben vernomen, hebben we aan dit onderwerp gewerkt. Helaas heeft het beheer van de gezondheidscrisis onze vooruitgang vertraagd. Desalniettemin kan ik u verzekeren dat we momenteel werken aan de mogelijkheden tot terugname van deze premie door het Gewest.
Ik heb het advies en de aanbevelingen van Banspa over het onderwerp gelezen, evenals het initiatiefadvies van Brupartners van februari 2021 dat een reeks algemene en verschillende aanbevelingen bevat met betrekking tot de socioprofessionele inschakeling van mensen met een handicap, inclusief de kwestie van een gewestelijke premie.

Ook heb ik in het kader van deze denkoefening contact gelegd met diverse instellingen, zoals Actiris of Le Phare en actoren in het veld, zoals CAD de Werklijn.
Het doel zou zijn om deze nieuwe gewestelijke premie in de loop van 2022 te lanceren, rekening houdend met de beschikbare budgetten.
Volgens het aantal VOP-aanvragen in voorgaande jaren, kan geschat worden dat ongeveer 100 Nederlandstalige Brusselaars voor deze maatregel in aanmerking komen.
In afwachting van de gewestelijke premie komen sommige van deze mensen in aanmerking voor de maatregel van verminderde arbeidsgeschiktheid van activa.brussels.