Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de studentenstages in de Brusselse besturen en ION's.

Indiener(s)
Fadila Laanan
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 109)

 
Datum ontvangst: 11/03/2021 Datum publicatie: 19/04/2021 Referentie: B.I.V. 114 (20/21), Blz. 17
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 19/04/2021 Referentie: B.I.V. 114 (20/21), Blz. 18
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/03/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/03/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/03/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/04/2021 Ontwikkeling Fadila Laanan B.I.V. 114 (20/21) 17
19/04/2021 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 114 (20/21) 18
19/04/2021 Repliek Fadila Laanan B.I.V. 114 (20/21) 19