Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de beschikking van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel met betrekking tot de Covid-maatregelen.

Indiener(s)
John Pitseys
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 167)

 
Datum ontvangst: 19/04/2021 Datum publicatie: 07/06/2021 Referentie: B.I.V. 148 (20/21), Blz. 7
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 07/06/2021 Referentie: B.I.V. 148 (20/21), Blz. 8
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/04/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/06/2021 Ontwikkeling John Pitseys B.I.V. 148 (20/21) 7
07/06/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter B.I.V. 148 (20/21) 8
07/06/2021 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 148 (20/21) 8
07/06/2021 Repliek John Pitseys B.I.V. 148 (20/21) 11