Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van zaken in verband met het overleg met de belangengroepen over een wetgevend initiatief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen onverdoofd slachten.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 715)

 
Datum ontvangst: 17/05/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/05/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De eerste maanden van dit jaar is er herhaaldelijk gesproken over de noodzaak dat er vanuit regering of parlement een wetgevend initiatief zou komen dat eindelijk een einde maakt aan de anomalie dat onverdoofd slachten in België enkel toegelaten is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aan het begin van deze legislatuur heb ik daar reeds een eerste parlementair initiatief over ingediend. In de commissie wordt de bespreking voortdurend op de lange baan geschoven.

Maar ook aan de kant van de regering heb ik de indruk dat er niet veel haast wordt gemaakt. U kwam ons enkele maanden geleden vertellen dat u het overleg was opgestart met de betrokken belangengroepen. Een overleg dat nochtans ook in het Vlaams en het Waals Gewest reeds werd gevoerd en waarbij de standpunten dus duidelijk zouden moeten zijn.

Ik had dus graag van de minister vernomen wat de stand van zaken is in het bewuste overleg en wat zijn tijdspad is om te komen tot verdere stappen?
 
 
Antwoord    In dit stadium heb ik de gelegenheid gehad om de vertegenwoordigers van de erediensten en een organisatie voor dierenbescherming te ontmoeten.
Heden heeft het Grondwettelijk Hof zich nog niet uitgesproken over het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in december 2020.