Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inrichting van de openbare ruimte voor de zomer

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 924)

 
Datum ontvangst: 06/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Brussel Mobiliteit heeft een projectoproep gelanceerd in het kader van de uitvoering van de doelstellingen van het gewestelijk plan ''Good Move''. De Brusselaars werden immers uitgenodigd om de openbare ruimte in eigen handen te nemen en zo een vriendelijke en veilige kwaliteitsruimte te creëren. Dit initiatief lijkt noodzakelijk, vooral na de incidenten die zich op 1 april in het Terkamerenbos hebben voorgedaan.

o Welk budget is uitgetrokken voor de verwezenlijking van deze projecten?
o Hoeveel projecten zullen worden geselecteerd?
 
 
Antwoord    In het kader van de projectoproep “Brussel op Vakantie” heeft Brussel Mobiliteit 116 projecten ontvangen, waarvan de jury 49 projecten heeft weerhouden voor een totaal van € 591.602,51.