Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de taal en technische-fouten in de applicatie van IRISbox.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 742)

 
Datum ontvangst: 24/03/2021 Datum publicatie: 21/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op de sociale media weerklinkt vanuit de burger verontwaardiging over de werking en ‘look & feel’ van de website van IRISbox. Zo blijkt dat bij het ingeven van persoonsgegevens knoppen (‘volgende’) niet werken en er taalfouten staan in de Nederlandstalige vertalingen.

Indien men bijvoorbeeld een aanvraag voor adresverandering wenst worden er allerlei gegevens gevraagd zoals de  (familie)band met de medebewoners. In het drop-down menu staat dan ‘zon- dochter’ ,Achter zoon- Achter dochter. ‘Achter zoon’ en een ‘Achter dochter’ brengen de burger in verwarring omdat dit geen correct Nederlands is.Een achterkleinzoon en een achterkleindochter bestaat bijvoorbeeld wel. De logica achter het opvragen van de gegevens doet de wenkbrauwen fronsen wanneer tweemaal naar het ‘beroep van kinderen’, wordt gevraagd en men nog eens dient te verduidelijken dat een één-jarige niet alleenwonend is en nog bij het gezin hoort.

Daar IRISbox ontwikkeld is door het CIBG heb ik volgende vragen voor u:

· Bent u op de hoogte van de taal en technische -fouten in de modules van IRISbox?

· Wie doet de eindredactie voor de applicatie op het net wordt gezet? Hoe kunnen dergelijke fouten onopgemerkt blijven vooraleer men overgaat tot het publiceren van de webpagina?

· Om de geloofwaardigheid van de overheidswebsite niet negatief te beïnvloeden, is het belangrijk dat dergelijke fouten in de toekomst niet meer voorkomen en dat dit professioneel wordt aangepakt. 

· Zijn de betreffende werknemers voldoende tweetalig? Wordt de manier van aanpak aangepast? Wordt er een extra vorm van controle geïmplementeerd?

 
 
Antwoord    1/
Wat betreft de vermelding van technische problemen, werd het CIBG de laatste tijd niet benaderd door burgers of besturen.

De situatie (beschreven in de vraag) wat betreft de knop "Volgende" die niet zou werken bij het invoeren van persoonsgegevens is in feite normaal in het adreswijzigingsformulier.


Wanneer de burger aan het einde van de IRISbox-formulieren komt en alle verplichte velden correct zijn ingevuld, wordt de knop “VOLGENDE” grijs en wordt de knop “VERZENDEN” geactiveerd. De burger zit dus niet vast, hij kan zijn formulier opsturen of teruggaan als hij vindt dat de inhoud nog aangepast moet worden.

Het CIBG kreeg daarentegen eind maart te horen dat de vertalingen in bepaalde formulieren niet correct waren en het Centrum heeft deze onmiddellijk verbeterd.

IRISbox-gebruikers hebben de gewestelijke helpdesk IRISline tot hun beschikking van 8u tot 18u via telefoon en e-mail. Deze dienst kan al hun technische vragen of verbindingsproblemen beantwoorden en kan hen helpen bij het gebruik van het gewestelijk elektronisch loket. Gebruikers kunnen ons ook suggesties geven om de tool te verbeteren of ons via dit kanaal op de hoogte stellen van eventuele vertaalfouten.2,3 & 4/
De formulieren die voornamelijk officiële procedures digitaliseren met termen en semantiek die specifiek zijn voor besturen, de inhoud en de vertalingen van de formulieren in IRISbox worden verstrekt door en vallen onder de verantwoordelijkheid van de besturen zelf.

Ze bezorgen het CIBG dan ook teksten die ze zelf vertaald hebben zodat ze geïntegreerd kunnen worden in de IRISbox-formulieren. Het kan echter voorvallen dat een typefout in de teksten sluipt, wat het geval was bij adreswijzigingen.

Het CIBG heeft ook een vertaaldienst binnen het CIBG. Deze wordt slechts zeer zelden gebruikt in het kader van de digitalisering van procedures op IRISbox. In feite bestaan ​​de procedures al in een ‘niet-digitale’ versie en zijn ze dus al vertaald. De besturen bieden dan ook systematisch tweetalige inhoud aan die normaal door henzelf gecontroleerd wordt.

In de toekomst zal het CIBG de controles op de teksten die haar door de besturen worden bezorgd, intensiveren alvorens ze in het IRISbox-platform te implementeren. Het CIBG kan daarentegen geen uitspraken doen over eventuele controles die binnen de besturen zelf worden uitgevoerd.


Bovendien moedigt het CIBG zijn medewerkers aan, met name via de taalpremie die aan de Selor-examens is gekoppeld, om vooruitgang te boeken op het gebied van tweetaligheid. Wat de IRISteam-medewerkers binnen het CIBG betreft, besteedt de vzw IRISteam bijzondere aandacht aan de functionele tweetaligheid van haar medewerkers, zowel wat betreft de aanwerving als hun ontwikkeling binnen het Centrum. Ze moedigt hen ook aan om de taalexamens bij Selor af te leggen.

Ten slotte zorgt het CIBG er ook voor dat bij de selectie van consultants rekening wordt gehouden met het criterium tweetaligheid.