Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de door equal.brussels uitgevoerde genderanalyses in de gewestbesturen en de andere door het Gewest ingevoerde instrumenten om gender in zijn beleid te integreren.

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 295)

 
Datum ontvangst: 22/06/2021 Datum publicatie: 21/09/2021 Referentie: B.I.V. 1 (21/22), Blz. 22
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 21/09/2021 Referentie: B.I.V. 1 (21/22), Blz. 23
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/06/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/06/2021 Verwijzing commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/09/2021 Ontwikkeling Delphine Chabbert B.I.V. 1 (21/22) 22
21/09/2021 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 1 (21/22) 23
21/09/2021 Repliek Delphine Chabbert B.I.V. 1 (21/22) 26