Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het proefproject voor Intersectorale aanpak van intrafamiliaal geweld.

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 437)
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 325)

 
Datum ontvangst: 06/09/2021 Datum publicatie: 19/10/2021 Referentie: B.I.V. 23 (21/22), Blz. 5
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 19/10/2021 Referentie: B.I.V. 23 (21/22), Blz. 6
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/09/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/09/2021 Verwijzing commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/10/2021 Ontwikkeling Nicole Nketo Bomele B.I.V. 23 (21/22) 5
19/10/2021 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 23 (21/22) 6
19/10/2021 Repliek Nicole Nketo Bomele B.I.V. 23 (21/22) 8