Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de richtlijn "Work-Life Balance".

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 158)
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 406)

 
Datum ontvangst: 11/10/2021 Datum publicatie: 06/12/2021 Referentie: B.I.V. 39 (21/22), Blz. 12
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 06/12/2021 Referentie: B.I.V. 39 (21/22), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/12/2021 Ontwikkeling Delphine Chabbert B.I.V. 39 (21/22) 12
06/12/2021 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 39 (21/22) 13
06/12/2021 Repliek Delphine Chabbert B.I.V. 39 (21/22) 14