Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de gemeentereglementen voor de wijziging van voornamen

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 422)

 
Datum ontvangst: 15/11/2021 Datum publicatie: 25/01/2022 Referentie: B.I.V. 64 (21/22), Blz. 10
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 25/01/2022 Referentie: B.I.V. 64 (21/22), Blz. 12
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2021 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/11/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/11/2021 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/01/2022 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 64 (21/22) 10
25/01/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 64 (21/22) 12
25/01/2022 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 64 (21/22) 13