Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het invoeren van een uniform beleid rond telewerken in onze Brusselse administraties

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 163)

 
Datum ontvangst: 29/11/2021 Datum publicatie: 20/12/2021 Referentie: B.I.V. 51 (21/22), Blz. 8
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 20/12/2021 Referentie: B.I.V. 51 (21/22), Blz. 9
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/12/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/12/2021 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 51 (21/22) 8
20/12/2021 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 51 (21/22) 9
20/12/2021 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 51 (21/22) 10