Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de financiering van het renovatieplan

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 439)
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 164)

 
Datum ontvangst: 13/12/2021 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2021 Verwijzing commissie Europese aangelegenheden Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/05/2022 Van de agenda gehaald.
23/05/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag