Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de op til staande hervorming van de fiscaliteit op vastgoed

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 167)

 
Datum ontvangst: 13/12/2021 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement