Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het in overeenstemming brengen van de gemeenten met de Europese richtlijn inzake digitale toegankelijkheid voor personen met een handicap

Indiener(s)
Ahmed Mouhssin
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 489)
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 445)
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 375)

 
Datum ontvangst: 13/12/2021 Datum publicatie: 24/01/2022 Referentie: B.I.V. 62 (21/22), Blz. 9
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 24/01/2022 Referentie: B.I.V. 62 (21/22), Blz. 10
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/01/2022 Ontwikkeling Ahmed Mouhssin B.I.V. 62 (21/22) 9
24/01/2022 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 62 (21/22) 10
24/01/2022 Repliek Ahmed Mouhssin B.I.V. 62 (21/22) 11