Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de uitvoering van de verzoeken die zijn geformuleerd in de resolutie met betrekking tot de totstandbrenging van een uniform beleid inzake de aanwerving van personen met een gerechtelijk verleden binnen de Brusselse administraties en instellingen

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 169)

 
Datum ontvangst: 24/01/2022 Datum publicatie: 14/02/2022 Referentie: B.I.V. 76 (21/22), Blz. 18
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 14/02/2022 Referentie: B.I.V. 76 (21/22), Blz. 18
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/01/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/02/2022 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 76 (21/22) 18
14/02/2022 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 76 (21/22) 18
14/02/2022 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 76 (21/22) 19