Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de communicatiecampagne "Notre futur, justement" ten gunste van de sociale economie, gesubsidieerd door het Brussels Gewest

Indiener(s)
Thomas Naessens
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 261)

 
Datum ontvangst: 18/02/2022 Datum publicatie: 23/03/2022 Referentie: B.I.V. 96 (21/22), Blz. 76
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/03/2022 Referentie: B.I.V. 96 (21/22), Blz. 77
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/03/2022 Ontwikkeling Thomas Naessens B.I.V. 96 (21/22) 76
23/03/2022 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 96 (21/22) 77
23/03/2022 Repliek Thomas Naessens B.I.V. 96 (21/22) 79