Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sensibilisatie voor culturele evenementen.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 777)

 
Datum ontvangst: 22/12/2021 Datum publicatie: 03/10/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 28/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/02/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De cultuursector is in Brussel een noodzakelijke hefboom met een enorm toeristisch potentieel errond, van horeca tot dagjes- en verblijfstoerisme, uiterst belangrijke economische sectoren in onze stad. Ik ben dan ook zeer verheugd dat de regering door de aanhoudende covid-crisis waarin nog steeds belangrijke beperkingen van kracht zijn, beslist heeft voor de derde keer de cultuurwerkers te ondersteunen met een premie.

Op 7/11/2021 bruzz weerklinkt een noodkreet van #soundofsilence, het gezamenlijk initiatief van de sector. De evenementensector ziet het aantal boekingen slinken nu het coronavirus in ons land aan een nieuwe opmars bezig is. Gaan de statistieken omhoog, dan gaat het aantal boekingen omlaag. Voor de derde keer in twee jaar tijd zien ze hun agenda's stilletjesaan leeglopen." 

Nochtans mochten, toen zeker, evenementen gewoon doorgaan. Dat kan bovendien op een bijzonder veilige manier, met maatregelen die hun nut en hun veiligheid hebben bewezen , dat benadrukt ook de sector. 

Net als #SoundofSilence vind ik ook dat we mensen moeten oproepen om events te blijven bijwonen en initiatiefnemers aanmoedigen om ze te blijven organiseren. We mogen geen angst en paniek zaaien, daar heeft niemand na twee jaar nog een boodschap aan.

  • Bent u van plan in te zetten op het sensibiliseren/communiceren om de mensen op te roepen om events te blijven bijwonen en initiatiefnemers blijven aanmoedigen om ze te blijven organiseren?

  • Zo ja, kunt u nader ingaan op het sensibiliseren? Wat?, wie?, hoe? Concretiseren?

 
 
Antwoord    Bij deze kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag :

Er zijn tal van bewustmakings- en communicatieacties aan de gang en/of gepland om de mensen te overhalen naar buiten te komen en te proeven van het Brusselse cultuurleven.

Eerst en vooral wordt de website agenda.brussels, die een overzicht biedt van het hele Brusselse cultuuraanbod (tentoonstellingen, festivals, concerten, toneelopvoeringen, enzovoort), voortdurend bijgewerkt. Op deze meertalige website worden wekelijks meer dan 300 culturele evenementen voorgesteld. Daarnaast wordt een bonte selectie van evenementen in de kijker geplaatst op de home page en via de nieuwsbrief, waarop meer dan 90.000 mensen geabonneerd zijn.

Dagelijks worden ook meerdere evenementen gepromoot via de sociale media van agenda.brussels (met bijna 60.000 volgers op Facebook en meer dan 4.000 volgers op Instagram).


Sinds het begin van de gezondheidscrisis legt het redactieteam van agenda.brussels in de artikels die het schrijft, bijzondere nadruk op het feit dat het ondanks de beperkingen mogelijk blijft om deel te nemen aan culturele activiteiten. Op die manier wil het de cultuursector ondersteunen en het publiek informeren, geruststellen en wegwijs maken.


Ook de dienst voor last minute kaartjesverkoop Arsène 50, die rechtstreeks gekoppeld is aan het platform agenda.brussels, blijft het publiek meer dan ooit informeren en stimuleren om culturele trekpleisters te bezoeken (meer dan 30.000 mensen zijn geabonneerd op de wekelijkse nieuwsbrief).

Andere interessante lopende en geplande initiatieven zijn:
· De cultuurgids BRUSSELS 2022 die in samenwerking met de Stichting voor de Kunsten wordt uitgegeven. Deze publicatie is enig in haar soort en geeft een overzicht van het culturele aanbod voor het volledige jaar. Er worden ook suggesties voor uitstappen in gedaan door journalisten van allerlei allooi. De gids wordt gratis aangeboden op evenementen en wordt ook verspreid via de krantenwinkels.

· Om de cultuursector te ondersteunen, organiseert visit.brussels een wedstrijd waarmee culturele operatoren en organisatoren van evenementen een postercampagne op lantaarnpalen kunnen winnen. In de eerste helft van 2022 zullen twintig winnaars een promotiecampagne in de stad ter waarde van 6.000 euro krijgen. In de tweede helft van het jaar komen vijftien andere winnaars aan de beurt voor een campagne.

· Daarnaast organiseert visit.brussels met de medewerking van BRUZZ ook een wedstrijd voor pas beginnende of kleinere culturele operatoren. Dertig winnaars krijgen verdeeld over het jaar twee halve pagina’s gratis advertentieruimte in het weekblad Bruzz. De waarde van die prijs bedraagt 3.800 euro per winnaar.

Voorts staat de dienst Industry Coordination van visit.brussels voortdurend in contact met een groot deel van de culturele operatoren in het gewest om te polsen naar hun behoeften en hen te helpen bij hun communicatie. Regelmatig vinden rondetafelgesprekken met de sector plaats om de uitwisseling van goede praktijken te vergemakkelijken. Daarnaast zijn er talrijke bilaterale contacten om te luisteren naar de partners en hen te adviseren en te ondersteunen.

Tot slot is de persdienst van visit.brussels constant druk in de weer om persberichten over grote culturele activiteiten en belangrijke evenementen uit te sturen.

De cultuursector en de evenementensector (beurzen, congressen, enz.) worden ook in het buitenland gepromoot door middel van commerciële initiatieven voor de vrijetijdssector en de zakensector.

Om de sector zo goed mogelijk te helpen bij de heropstart van zijn activiteiten, hebben het Brussels Gewest en visit.brussels in het voorjaar van 2020 een gezondheidslabel ingevoerd, dat samen met de internationale certificeringsinstantie SOCOTEC was ontworpen.

Het doel is eenvoudig, namelijk bezoekers uit binnen- en buitenland met een gerust hart gebruik laten maken van de toeristische en culturele infrastructuur in Brussel en ervoor zorgen dat de algemene en verplichte regels die in alle sectoren van toepassing zijn, alsook de sectorgebonden regels worden nageleefd.

Veel toeristische en culturele trekpleisters in de hoofdstad hebben intussen het Brussels Health Safety Label behaald.

Bezoekers kunnen Brussel en haar bezienswaardigheden dus met een gerust gemoed komen ontdekken of herontdekken.