Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de steun en begeleiding van de lokale besturen en de digitale openbare ruimten (DOR) bij de bestrijding van de digitale kloof

Indiener(s)
Jamal Ikazban
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 164)

 
Datum ontvangst: 11/03/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2022 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/09/2022 Nietig p.m.