Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de analyse en follow-op van het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling in verband met actie 31 van het plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 575)
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 452)

 
Datum ontvangst: 29/03/2022 Datum publicatie: 17/05/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 17/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/04/2022 Verwijzing commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/05/2022 Ontwikkeling Delphine Chabbert
17/05/2022 Antwoord Nawal Ben Hamou