Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de vraag naar rasetniciteit bij de aanwervingsprocedure van talent.brussels

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 85)

 
Datum ontvangst: 25/04/2022 Datum publicatie: 11/07/2022 Referentie: B.I.V. 145 (21/22), Blz. 6
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 11/07/2022 Referentie: B.I.V. 145 (21/22), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/04/2022 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/04/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/06/2022 Uitgesteld
11/07/2022 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 145 (21/22) 6
11/07/2022 Tussenkomst Christophe Magdalijns B.I.V. 145 (21/22) 7
11/07/2022 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 145 (21/22) 7
11/07/2022 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 145 (21/22) 8