Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de enveloppe van 1,3 miljoen euro voor initiatieven voor tijdelijk gebruik met sociaal oogmerk

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 585)

 
Datum ontvangst: 25/04/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/04/2022 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/05/2022 Van de agenda gehaald.
30/05/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag