Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het ondersteunen van afvalophalers en andere maatschappelijk waardevolle beroepen via stimuli

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1102)

 
Datum ontvangst: 25/04/2022 Datum publicatie: 08/06/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

De uitgelote Brusselse Burgerassemblee (BBA) heeft zich over werkgelegenheid en tewerkstelling gebogen. Men heeft het vaak over knelpuntberoepen, maar de BBA heeft zich echter verdiept in maatschappelijk waardevolle beroepen, met het doel deze te opwaarderen.

Maatschappelijk waardevolle beroepen zijn door de BBA als volgt gedefinieerd: “beroepen die zich niet laten becijferen terwijl ze bijdragen tot het welzijn van de bevolking, of het algemeen belang dienen of een positieve impact hebben op de maatschappij (waaronder afvalophalers)”. Academici definiëren gelijkaardig de key-workers als werkers met een baan van essentieel belang voor het maatschappelijk levensonderhoud.

De regering bepaalde in haar regeerakkoord het steunen van gratis diensten voor bepaalde categorieën van werknemers. De BBA staat daar positief tegenover en vraagt meer bepaald gratis openbaar vervoer in Brussel, huishoudhulp en kinderopvang, aangepaste uitrusting en werkinstrument en aangepaste gezondheidsverzekering.

Als beleidsverantwoordelijke van Net Brussel hebt u direct of indirect impact op de werkomstandigheden van de afvalophalers, die volgens BBA binnen deze categorie valt. We horen dan ook graag wat u onderneemt wat betreft stimuli om hun beroep te opwaarderen:

  • In het algemeen, wat doet u om de maatschappelijk waardevolle beroepen te opwaarderen die onder uw bevoegdheid vallen?

  • In welke mate hebben de afvalophalers toegang tot gratis openbaar vervoer?

  • In welke mate hebben de afvalophalers toegang tot gratis kinderdagverblijven?

  • In welke mate hebben de afvalophalers toegang tot een aanvullende gezondheidsverzekering?

  • In welke mate hebben de afvalophalers toegang tot een huishoudhulp?

  • In welke mate hebben de afvalophalers beschikking tot de nodige aangepaste uitrusting en werkinstrumenten om hun beroep te kunnen beoefenen?

 

 
 
Antwoord    1)
Aangezien onze arbeiders van openbare netheid laaggeschoold zijn, biedt het Agentschap hun een aantrekkelijk loon en zorgt het er als openbare instelling voor dat zij werkzekerheid hebben.

Ook het evenwicht dat bij het Agentschap wordt geboden tussen het beroepsleven en het privé- en gezinsleven wordt door het Agentschap gewaardeerd en erg op prijs gesteld door de arbeiders van openbare netheid.

Bovendien is de dienstverlening van de sociale dienst van het Agentschap hoofdzakelijk gericht op de behoeften van zijn arbeiders van openbare netheid. Zo kunnen zij tegen een zeer democratische prijs deelnemen aan activiteiten buiten het werk en kunnen zij een beroep doen op sociaal assistenten om hen te helpen met hun administratieve vragen.
2)
Zoals alle personeelsleden van het Agentschap beschikken ook de arbeiders van openbare netheid over een MIVB-abonnement en kunnen zij hun overige reiskosten met het openbaar vervoer (NMBS) tegen 100 % terugbetaald krijgen. Zij krijgen ook een financiële kilometervergoeding als zij zich per fiets of step verplaatsen.
3)
De arbeiders van openbare netheid hebben geen gratis toegang tot kinderopvangfaciliteiten. Het Agentschap houdt echter rekening met de werkroosters van koppels die bij het Agentschap werken om de opvang van hun kinderen te vergemakkelijken en om de kosten van kinderopvang te vermijden.
4)
De arbeiders van openbare netheid krijgen een gratis hospitalisatieverzekering en kunnen hun gezin inschrijven tegen een zeer democratische prijs. Ook na hun pensionering kunnen zij, nog steeds tegen een democratische prijs, deze verzekering blijven genieten.

Veel van de door de sociale dienst van het Agentschap aangeboden terugbetalingen zijn ook gericht op gezondheidszorg, alsook op prothesen, orthodontie en geneesmiddelen.

5)
Geen enkel personeelslid heeft toegang tot een huishoudhulp.
6)
De arbeiders van openbare netheid beschikken over een ruim assortiment kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder T-shirts, broeken, parka's, petten, mutsen, handdoeken, handschoenen, enz.

Vóór elke aankoop van persoonlijke of collectieve uitrustig (zoals een vrachtwagen of veegmachines) wordt een analyse uitgevoerd om de ergonomie en het gebruiksgemak van dat materiaal te controleren. Elke wijziging in de uitrusting die ter beschikking wordt gesteld aan de arbeiders van openbare netheid wordt voorgelegd aan het preventie- en beschermingscomité.