Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de follow-up van de resolutie voor een betere toegang tot gratis openbare toiletten in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 464)

 
Datum ontvangst: 18/05/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/05/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/07/2022 Van de agenda gehaald.
11/07/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag