Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het door LGBTQIA+-personen ervaren geweld dat in het verslag van BPV wordt vermeld

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 605)
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 494)

 
Datum ontvangst: 03/06/2022 Datum publicatie: 12/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 12/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/06/2022 Verwijzing commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/07/2022 Ontwikkeling Delphine Chabbert
12/07/2022 Antwoord Nawal Ben Hamou