Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de opname van alleenstaande ouders in de toekomstige monitoring betreffende de kwaliteit van de tewerkstelling (actie 18 van het Brussels plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen)

Indiener(s)
Delphine Chabbert
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 552)

 
Datum ontvangst: 03/06/2022 Datum publicatie: 29/06/2022 Referentie: B.I.V. 137 (21/22), Blz. 24
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 29/06/2022 Referentie: B.I.V. 137 (21/22), Blz. 25
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/06/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/06/2022 Ontwikkeling Delphine Chabbert B.I.V. 137 (21/22) 24
29/06/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 137 (21/22) 25
29/06/2022 Repliek Delphine Chabbert B.I.V. 137 (21/22) 26