Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het vaderschapsverlof en de GOB

Indiener(s)
Nicole Nketo Bomele
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 196)

 
Datum ontvangst: 09/06/2022 Datum publicatie: 11/07/2022 Referentie: B.I.V. 145 (21/22), Blz. 19
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 11/07/2022 Referentie: B.I.V. 145 (21/22), Blz. 20
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/07/2022 Ontwikkeling Nicole Nketo Bomele B.I.V. 145 (21/22) 19
11/07/2022 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 145 (21/22) 20
11/07/2022 Repliek Nicole Nketo Bomele B.I.V. 145 (21/22) 21