Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de duurzame voeding in de overheidskantines

Indiener(s)
Thomas Naessens
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 1152)

 
Datum ontvangst: 20/06/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 26/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Elk jaar worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tientallen miljoenen maaltijden geserveerd in bedrijfskantines en overheidskantines. In de eerste Good Food-strategie, die in 2016 door het Gewest werd aangenomen om voeding weer centraal te stellen in de stedelijke dynamiek, worden deze kantines aangemerkt als een aanzienlijke hefboom voor de transitie van het voedselsysteem en een economische opportuniteit voor de professionals in de sector.1

De administraties moeten het voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. In 2022 lijkt het me logisch dat alle overheidskantines duurzame en kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (beter evenwicht op het bord, meer alternatieven voor dierlijke eiwitten, meer seizoensgebonden en lokale producten, meer biologische producten, enz.

In 2020 werd de Good Food-strategie geëvalueerd en in juni 2022 werd de Good Food-strategie 2.0 door de regering goedgekeurd.

Ik wil daarom van deze gelegenheid gebruik maken, mijnheer de minister, om u de volgende vragen te stellen:

  • Kunt u mij zeggen hoeveel kantines met "goede voeding" er zijn, in eenheden en in percentages, bij overheidsdiensten enerzijds en bij bedrijven anderzijds? Wat is het volume van de maaltijden in deze kantines?

  • Kunt u mij zeggen hoeveel kantines, in eenheden en percentages, in overheidsdiensten en bedrijven een vegetarische maaltijd per week aanbieden? Wat is het volume van deze maaltijden?

  • Kunt u mij zeggen hoeveel overheidsinstanties in hun overheidsopdrachten voor het beheer van hun kantines Good Food-criteria opnemen, in eenheden en percentages? Wat is het volume van de maaltijden in deze kantines?

  • Welke middelen en hefbomen gebruikt u om Good food in de kantines van administraties en bedrijven te promoten?

1https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Strat_GoodFood_NL?_ga=2.22649339.1197456525.1657809010-639747936.1657809010 23/12/2015, blz. 49

 
 
Antwoord    1)
Volgens cijfers van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn er in Brussel in totaal 1.657 kantines, wat neerkomt op ongeveer 176.940 maaltijden per dag. De administratie van Leefmilieu Brussel beschikt niet over een database waarin het aantal kantines per doelgroep ‘administratie’ en ‘bedrijven’ wordt vermeld.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 80 kantines met een Good Food-label sinds de lancering van het label in 2017, goed voor 26.645 maaltijden per dag, of 15% van het totale volume aan dagelijkse maaltijden dat in die kantines in het Brussels Gewest wordt geserveerd. Van die 80 kantines:
- zijn er 12 kantines van administraties die in totaal 9.020 maaltijden per dag serveren, d.w.z. 34% van het totale volume van de maaltijden die in de kantines met een Good Food-label worden geserveerd;
- zijn er 9 kantines van bedrijven die 5.750 maaltijden per dag serveren, d.w.z. 22% van het totale volume van de maaltijden die in de kantines met een Good Food-label worden geserveerd.

2)
Uit een enquête die het instituut Sonecom in 2020 heeft uitgevoerd bij de bij het FAVV geregistreerde kantines, blijkt dat in 61% van de Brusselse kantines doorgaans vegetarische menu’s worden aangeboden. De categorieën kantines in de database geven niet specifiek aan of het om openbare of bedrijfskantines gaat. Uit de studie blijkt echter dat 58% van de kantines van rusthuizen/ziekenhuizen regelmatig vegetarische maaltijden aanbiedt. Dat cijfer is 57% voor kinderdagverblijven, 67% voor scholen en 56% van de kantines in de categorie ‘overige’, waartoe ook bedrijven behoren.

Parallel aan de studie werd in 2020 een vragenlijst naar overheidsaankopers gestuurd om de studie aan te vullen. Uit de vragenlijst bleek dat 76% van de openbare kantines ten minste één vegetarische maaltijd per week aanbiedt, 62% zegt dat ze de laatste 5 jaar steeds meer biologische producten in hun menu hebben opgenomen en 29% zegt dat ze ten minste 30% biologische ingrediënten in alle maaltijden gebruiken.
3)
Uit dezelfde studie blijkt dat 62% van de openbare kantines in hun bestekken de Good Food-criteria toepassen en dat 38% het bestek van Leefmilieu Brussel als referentie gebruiken bij het opstellen van hun bestekken.


Leefmilieu Brussel beschikt niet over de nodige gegevens om de andere vragen te beantwoorden.

4)
Leefmilieu Brussel biedt overheden een Good Food-programma voor kantines aan. Dat programma bestaat uit theoretische en praktische opleidingen over duurzame voeding, begeleidingen, een helpdesk en, specifiek voor openbare kantines, verschillende modelbestekken, opleidingen en een uitwisselingsnetwerk voor overheidsaankopers. Het Good Food Kantine-label, dat in 2017 werd gelanceerd, is toegankelijk voor alle kantines in het Brussels Gewest en stelt kantines in staat hun praktijken te verbeteren om ze meer ‘Good Food’ te maken. Dat label heeft 3 niveaus (1, 2 en 3 vorken) en er is een begeleiding voor het label beschikbaar voor kantines die zich kandidaat willen stellen. Het hele systeem is gratis en staat open voor alle soorten kantines (scholen, administraties, kinderdagverblijven, bedrijven, enz.).