Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de mentorpremie en duaal leren

Indiener(s)
Véronique Lefrancq
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1003)

 
Datum ontvangst: 01/07/2022 Datum publicatie: 20/09/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 19/09/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2022 Ontvankelijk
12/09/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Eind augustus 2021 kondigde u aan dat u de instemming van de regering had gekregen om de "mentorpremie” premie te verhogen. Volgens de nieuwe formule kan elke werkgever die een stagiair aanwerft, een premie van 3 000 euro per leerling ontvangen.

Deze premie werd in januari 2022 beschikbaar gesteld en loopt af in juni 2022.

Op grond van deze elementen zou ik u de volgende vragen willen stellen:

  • Hoeveel personen zijn ingeschrevn voor duaal leren in het Brussels Gewest voor het jaar 2021-2022? Hoeveel van deze mensen hebben geen stageplaats kunnen vinden? Kunt u ons een uitsplitsing geven per opleidingsinstelling, per opleiding, per studiejaar en per geslacht?

  • Hoeveel werkgevers hebben een beroep gedaan op de nieuwe mentorpremie in vergelijking met 2018, 2019, 2020, 2021? Kunt u deze resultaten uitsplitsen naar sector van activiteit, leerjaar van de leerlingen, en aantal leerlingen per bedrijf?

  • Wat zijn de budgettaire gevolgen van de opwaardering van deze premie? Moesten er extra personeelskosten worden gemaakt om de dossiers te verwerken?

  • Welke communicatie-inspanningen zijn geleverd om de nieuwe mentorpremie onder de aandacht te brengen? Zijn er campagnes gevoerd met ondernemers? Zo ja, welke bedragen werden voor deze communicatiecampagnes uitgetrokken?

 

 

 
 
Antwoord    Ik nodig u uit om mij de eerste vraag te stellen in het Franstalig Brussels Parlement.
Dossiers voor het aanvragen van de mentorpremie die verhoogd werd tot 3.000 euro voor het academiejaar 2021-2022, bekend als de “Mentor 2”-premie, kunnen nog steeds bij Actiris worden ingediend. Bijgevolg zijn de hieronder in bijlage 1 verstrekte gegevens niet definitief.
Het budget dat in 2021 besteed werd aan de mentorpremie, bedroeg 851.000,00 euro.

Het budget dat in 2022 besteed wordt aan “Mentor 2”, bedraagt 2.150.000,00 euro.

Er waren geen extra personeelskosten nodig voor het beheer van de premie door Actiris.
Hieronder vindt u een samenvatting van de promotieacties die werden uitgevoerd door Actiris voor een budget van 2.380 euro:
- Aanpassing van de website:
o Wijziging van de webpagina’s
o Aanmaak van berichten
- Versturen van verschillende gerichte mailings naar de werkgevers en de opleidingsoperatoren.
- Aanmaak van verschillende vormen van content op de website YES:
o Video met twee bedrijven die er gebruik van maken:
https://yes.selectactiris.brussels/nl/article/duaal-leren-verrijkend-voor-elke-organisatie
o
https://yes.selectactiris.brussels/nl/article/een-leerling-het-bedrijf-iemand-met-veel-motivatie-die-zich-100-inzet
o Artikel over de maatregel:
https://yes.selectactiris.brussels/nl/article/waarom-een-leerling-stagiair-een-kans-geven-met-duaal-leren