Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het fietspad van de Tervurenlaan in het Zoniënwoud

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1339)

 
Datum ontvangst: 02/09/2022 Datum publicatie: 08/11/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 25/10/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/09/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Afgelopen mei liet de Vlaamse minister van Mobiliteit weten dat het fietspad door het Zoniënwoud naar Vierarmen van Tervuren zou worden gerenoveerd (tussen de Eikenweg en Vierarmen vanTervuren).

Als ik me niet vergis ligt een klein deel van dit fietspad in het Brussels Gewest, zijn er ook plannen om dit te renoveren? Zo ja, wanneer?

Kan dit fietspad af en toe door bosbouwmachines worden gebruikt? Zo ja, is hiermee rekening gehouden bij de keuze van het oppervlak?

 

 

 
 
Antwoord    Nu er al maanden zeer goed wordt samengewerkt met De Werkvennootschap, heeft deze voorgesteld de werken aan het fietspad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te voeren. Met uitzondering van de laatste meters aan de ingang van het woud, met tegels van 30x30, die nog in goede staat zijn en waarvan het gepast wordt geacht ze in hun huidige toestand te behouden.
Deze werken zijn uitgevoerd na de werken in Vlaanderen en zijn eind september afgerond. Het ging erom het oppervlak en de funderingen te renoveren, maar ook het fietspad te verbreden naar drie meter. Aangezien het fietspad zich in een beschermd woud bevindt, konden we niet beantwoorden aan de standaard voor een fietssnelweg, namelijk vier meter autovrij pad voor een tweerichtingsfietspad. Om dezelfde redenen, namelijk inzake de bescherming van de fauna en flora, wordt dit fietspad 's nachts ook niet verlicht.
De uitgevoerde werken vormen uiteraard een verbetering op zeer korte termijn, maar er zullen andere oplossingen gevonden moeten worden om het toenemende fietsverkeer op deze as zowel overdag als 's nachts veilig te doen verlopen.
Het is voorzien dat het fietspad gebruikt mag worden door onderhoudsmachines.