Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende snelheidscontroles voor MIVB-bussen, in het bijzonder in de Kerkstraat in Sint-Pieters-Woluwe

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1534)

 
Datum ontvangst: 27/02/2023 Datum publicatie: 13/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 28/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/03/2023 Ontvankelijk
 
Vraag    Afgelopen januari, tijdens een informatievergadering van de MIVB in de Stokkelwijk in Sint-Pieters-Woluwe over het toekomstige traject van de bussen 36 en 28, merkten sommige bewoners op dat de bussen te snel rijden in de Kerkstraat.

De perceptie die men heeft van de snelheid van een bus is een subjectief gegeven. Ik vroeg me dan ook af of er in het Brussels Gewest onaangekondigde snelheidscontroles van bussen worden georganiseerd. Worden die controles door de MIVB zelf uitgevoerd of door een extern bedrijf? Hoe worden de zones bepaald waar de bussen worden gecontroleerd? Wat waren de resultaten voor 2022? Wat doet de MIVB met de resultaten? Zijn er al controles uitgevoerd in de Kerkstraat? Met welke resultaten? Zo niet, worden dergelijke controles gepland?
 
 
Antwoord    De MIVB organiseert en voert snelheidscontroles uit van haar bussen. Daartoe beschikt zij over een “speedgun” en een “speed lidar” (deze toestellen zijn goedgekeurd en worden gecontroleerd volgens de specificaties van de fabrikant). Het hiërarchische personeel is verantwoordelijk voor deze taken.
De controlezones worden bepaald op basis van de feedback van klanten en bewoners.
In 2022 controleerde de MIVB 441 bussen op 11 plaatsen. Slechts 22 bussen overschreden de maximum toegelaten snelheid.
De MIVB hanteert dezelfde toleranties als de politie. Zij stelt een verslag van vaststelling op zodra het voertuig de toegestane snelheid met meer dan 6 km/u overschrijdt. Deze vaststelling wordt opgenomen in het dossier van de medewerker, met progressieve sancties.
De MIVB heeft geen specifieke controles georganiseerd in de Kerkstraat, omdat zij nooit reacties heeft ontvangen over het passeren van de bussen in deze straat. De MIVB is bereid controles uit te voeren op verzoek van bewoners of klanten.