Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende het tekort aan publieke vuilnisbakken

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 257)

 
Datum ontvangst: 24/02/2023 Datum publicatie: 22/03/2023 Referentie: B.I.V. 103 (22/23), Blz. 7
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 22/03/2023 Referentie: B.I.V. 103 (22/23), Blz. 9
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/03/2023 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/03/2023 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/03/2023 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 103 (22/23) 7
22/03/2023 Tussenkomst Véronique Jamoulle B.I.V. 103 (22/23) 7
22/03/2023 Tussenkomst Viviane Teitelbaum B.I.V. 103 (22/23) 8
22/03/2023 Tussenkomst Jonathan de Patoul B.I.V. 103 (22/23) 8
22/03/2023 Tussenkomst Lotte Stoops B.I.V. 103 (22/23) 9
22/03/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 103 (22/23) 9
22/03/2023 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 103 (22/23) 13