Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van zaken van de captatie van woningen voor thuislozen zoals voorzien in actie 27 van het Noodplan Huisvesting

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1151)

 
Datum ontvangst: 27/03/2023 Datum publicatie: 23/05/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 15/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

 

U heeft in het Noodplan Huisvesting Actie 27 opgenomen. Hoewel deze getiteld is ‘het aanbod van opvang voor daklozen vergroten’, gaat het wel degelijk om het voorzien van huisvesting, en niet opvang.

De actie voorziet in het lanceren van een projectoproep naar gemeenten en OCMW’s enerzijds, en een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling naar Sociale Verhuurkantoren anderzijds. Dit tweede moest tot 400 bijkomende wooneenheden leiden.

  • Hoeveel van elk type woningen (studio, 1-, 2- of meerkamerappartement) voor thuislozen zijn gevonden via de oproep naar de gemeenten of ocmw’s, sinds 2019 en per jaar? Hoeveel zijn er in totaal vandaag?

  • Hoeveel van elk type woningen voor thuislozen zijn gevonden via de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling naar Sociale Verhuurkantoren sinds 2019, per SVK en per jaar? Hoeveel zijn er in totaal vandaag?

  • Hoeveel van elk type woningen voor thuislozen zijn gevonden via de openbare vastgoedmaatschappijen sinds 2019, per OVM en per jaar? Hoeveel zijn er in totaal vandaag?

  • Hoe en door wie verloopt de captatie en de toekenning van deze woningen precies?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Ik ben zo vrij u te verwijzen naar mijn antwoord op uw mondelinge vraag en op de toegevoegde mondelinge vraag van mevrouw Chabbert over hetzelfde onderwerp in de Commissie huisvesting van 04/05/2023.

Ik zou er ook aan willen toevoegen dat van de 25 woningen die gecreëerd zouden moeten worden op het niveau van de gemeenten en de OCMW’s naar aanleiding van deze projectoproep, er sprake is van:

- 8 studio’s;
- 7 appartementen met 1 slaapkamer;
- 4 appartementen met 2 slaapkamers;
- 3 appartementen met 3 slaapkamers;
- en 3 appartementen met 4 slaapkamers.

De betrokken gemeenten en OCMW's hebben tot 30 juni 2023 de tijd om Brussel Huisvesting de bewijsstukken over te maken die de verwezenlijking van hun project aantonen.