Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toegang tot cultuur in de openbare ruimte bevorderen

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1084)

 
Datum ontvangst: 13/06/2023 Datum publicatie: 20/09/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 31/08/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In de regeringsverklaring heeft de regering zich ertoe verbonden om uitingen van cultuur in de openbare ruimte aan te moedigen, met inbegrip van tijdelijke openbare ruimtes.

Bent u op de hoogte van nieuwe culturele initiatieven, van tijdelijke of permanente aard, die tijdens deze regeerperiode in dit verband in de Brusselse openbare ruimte zijn opgestart? Heeft de regering nieuwe projecten gesteund in 2022 en 2023? Zo ja, voor welke bedragen en in welke gemeenten?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.

In het kader van mijn bevoegdheden op het vlak van biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang, geef ik steun aan de vereniging Zinneke voor de organisatie van de gelijknamige parade. Dit is geen nieuw project, maar de wijken die erbij betrokken zijn en de partnerschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden bij elke editie vernieuwd. In 2023 vond de ‘joyeuse sortie’ plaats in de gemeenten Vorst, Sint-Gillis en de Stad Brussel. Hun werkingssubsidie in het kader van mijn bevoegdheden voor Biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang beloopt 391.000 euro. Er is ook een subsidie van 60 000 euro toegekend vanuit het Imago van Brussel voor de voorbereiding van de Zinneke Parade 2024 in 2023.

Naar aanleiding van de Brussels Assembly 2023, georganiseerd door Brussels2030, vond een aantal activiteiten plaats in de openbare ruimte. Ik kan alvast verwijzen naar Cirques au Balcons op de site van de slachthuizen in Anderlecht op 30 juni en de wandelingen die ons ertoe moeten brengen om na te denken over het leven in ons Stadsgewest. Ik kan u zeker aanraden om een kijkje te nemen op de website van Brussel2030 om de verschillende activiteiten te leren kennen. Vanuit haar bevoegdheid voor biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang steunt de Regering de vzw die de activiteiten en partnerschappen van haar keuze programmeert. In 2023 werd al 300.000 euro toegekend voor de werking van de vzw.
Dit bedrag is identiek aan de subsidie voor 2022.

Kanal hoeft niet achter te blijven: met de reeks "FAÇADE" maken drie kunstenaars een werk dat de gevel van het gebouw dat momenteel gerenoveerd wordt, bedekt. Als eerste kunstenaar werd Laure Prouvost uitgenodigd. Haar werk is te zien van 25 maart tot 2 september 2023. In 2022 kende de Regering een subsidie van €8.000.000 toe aan de Stichting KANAL als jaarlijkse dotatie en voor de betaling voor de erfpacht. Daarnaast ontving Kanal een uitzonderlijke subsidie van €22.000.000 om de gestegen kosten voor bouwmaterialen voor de werken in 2023 te dekken. 

De BGHM financiert via het 101e%-programma de verwezenlijking van unieke hedendaagse kunstwerken op sociale woonsites om het welzijn van de huurders en de kwaliteit van de gemeenschappelijke ruimten te verbeteren De kunstwerken zijn het resultaat van een participatief proces en dialoog tussen de kunstenaar, de bewoners en de OVM, die verantwoordelijk is voor het beheer van hun woonomgeving. Het maken van een kunstwerk duurt ten minste 3 tot 4 jaar, de tijd die nodig is om een hoogwaardig participatieproces op te zetten.

De Cel 101e% lanceert regelmatig nieuwe kunstprojecten. In 2022 gaan 3 nieuwe projecten van start op de sites "Hoogstraat" van de OVM Brusselse Haard in Brussel (financiering van 165.000 euro inclusief btw en kosten), "Mariadal" van de OVM Lojega in Neder Over Heembeek (financiering van 300.000 euro inclusief btw en kosten) en Cobralo van de OVM ABC in Ukkel (financiering van 310.000 euro inclusief btw en kosten). In 2023 zullen nog 3 andere kunstprojecten worden opgestart, met name op de site "Drie Linden" van de OVM Logis-Floreal in Watermaal-Bosvoorde en de site "Rodenbach" van de OVM Zuiderhaard in Vorst.

Daarnaast werd in 2022 de twintigste verjaardag gevierd van het 101e%-kunstprogramma dat ondertussen 20 kunstwerken telt, verspreid over heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het jaar werd gekenmerkt door acties en evenementen, en ook de publicatie van een omzendbrief aan de 16 OVM waarin de lancering van een nieuwe projectoproep voor de integratie van een kunstproject op een sociale woonsite werd aangekondigd. De cel 101e% ontving 8 kandidaturen van openbare vastgoedmaatschappijen.

Tijdens dit jubileumjaar werden participatieve animaties rondom de werken (voor een totaalbedrag van €4.900 incl. btw) opgezet met de huurders:


· Op 15 juni 2022, animatie rond het werk “Vestibule. De uitvinding van een collectieve plek" naar aanleiding van het buurtfeest in de woonwijk Sint-Franciscus van de HBM in Sint-Joost-ten-Node.

· Op 14 september 2022, activiteiten rond het werk "Un livre à ciel ouvert" op een boekenfestival op de site Machtens van Logement Molenbeekois.


· Op 24 september 2022, een evenement rond het werk "Pas à pas" (Stap voor stap) tijdens de associatieve souk op de Florairsite in Jette van Lojega.

· Op 15 oktober 2022, een evenement rond het werk "Sans titre (Porte D.)" op het wijkfeest Destrier in Evere van Comensia werden ook rondleidingen ingericht (voor een totaalbedrag van 5.250 euro incl. btw) om het brede publiek kennis te laten maken met de werken van de 101e% in de sociale woonwijken:

Wat de projecten in de openbare ruimte betreft, stel ik voor dat u zich richt tot de Minister bevoegd voor Mobiliteit, die onder meer een oproep heeft uitgeschreven voor projecten "Brussel op vakantie" in 2020, 2021 en 2022.

Hoogachtend,