Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de dieselgeneratoren op bouwwerven

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1528)

 
Datum ontvangst: 24/08/2023 Datum publicatie: 07/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 25/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Bouwbedrijven gebruiken vaak stroomgeneratoren op hun werven. Ze worden voornamelijk gebruikt voor de opwarming van de kantoren en het gebruik van de kranen.

Een stroomgenerator heeft echter nadelen:

  • Het zorgt voor geluidsoverlast. Daarom mogen de generatoren pas aan tegen 7 uur. Bouwvakkers moeten zich dus omkleden in onverwarmde barakken.

  • Het neemt te veel plaats in.

  • Het toestel is vervuilend en gevaarlijk, het heeft geen uitstootfilter. Er is ook gevaar van intoxicatie in de barakken op de werf.

De bouwbedrijven dienen een aanvraag in bij Sibelga om te kunnen aansluiten op het stroomnet. Het maximaal verbruik bij Sibelga mag maar 40 ampère bedragen, maar de bouwbedrijven hebben tot 125 ampère nodig om de kranen en andere toestellen te laten werken, maar enkel bij piekmomenten.

Doorgaans wordt aangehaald dat Sibelga/Elia, technisch geen toegang tot het net kan geven voor meer dan 40 ampère. Nochtans lukt dit wel voor o.a. attracties op de Kermis aan het Zuid en Winterpret, e.d. Die hebben ook tot 125 ampère nodig. Het kan dus technisch wel. Misschien tegen een kostprijs en in onderhandeling met de sector.

  • Hebt u al contact gehad met de bouwsector in verband met deze problematiek? Onderneemt u stappen om dit aan te pakken?

  • Heeft de overheid hefbomen t.a.v. Sibelga om, net als voor kermissen en andere evenementen, een speciale toegang tot het net te voorzien voor bouwwerven?

  • Zijn er nog andere sectoren dan de bouwsector die gelijkaardige vragen hebben voor tijdelijke toegang tot het elektriciteitsnet in de stad?

 
 
Antwoord    1.
Het Gewest heeft heel veel contact met de bouwsector en werkt ermee samen om de Renolution-strategie uit te voeren, maar deze vraag is nooit gesteld, aangezien de bouwwerven door de gemeenten worden beheerd.

2.
Het probleem doet zich niet op dezelfde manier voor als bij kermissen en festiviteiten, met bekende of voorspelbare termijnen en locaties. In een dergelijk scenario is een aansluiting op het net inderdaad mogelijk, via een raamcontract met Sibelga.

Voor grote bouwwerven met een lange looptijd kan een tijdelijke aansluiting worden overwogen, maar het opzetten van een dergelijk systeem in het hele Gewest, zodat alle bouwwerven ervan kunnen profiteren, lijkt een onredelijke kosten-batenverhouding op te leveren.

3.
De administratie is niet op de hoogte van andere soortgelijke verzoeken.