Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de financiering en promotie van cultuur in Ukkel

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1138)

 
Datum ontvangst: 06/09/2023 Datum publicatie: 10/10/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 06/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   
Het Brussels Gewest moet binnen de perken van zijn bevoegdheden een rol spelen bij de financiering en promotie van cultuur in de gemeenten, onder meer in Ukkel. Het is van essentieel belang om na te gaan hoe dat in de praktijk wordt toegepast.
  • Bestaan er in de gemeente Ukkel biculturele projecten die geheel of gedeeltelijk afhangen van het Gewest? Zo ja, welke? Voor welke bedragen? Met welke looptijden en krachtens welke overeenkomsten?

  • Bestaan er in de gemeente Ukkel culturele projecten die rechtstreeks gesteund worden in het kader van een andere gewestelijke bevoegdheid, bijvoorbeeld via toerisme, erfgoed, milieu, mobiliteit of het imago van Brussel? Zo ja, welke? Voor welke bedragen? Met welke looptijden en krachtens welke overeenkomsten?

 
 
Antwoord    Aangezien het om exact dezelfde vraag gaat voor elk van de 19 gemeenten en bovendien in 3 exemplaren, verwijs ik u graag naar het antwoord dat verstrekt is op SV 1119 van mevrouw de volksvertegenwoordigster Margaux De Ré.

Mijn antwoord is immers hetzelfde voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.