Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de balans van de Brussels Days in Europa

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 847)
aan
Ans Persoons, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 40)

 
Datum ontvangst: 10/10/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2023 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/11/2023 Van de agenda gehaald.
13/11/2023 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag