Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verplichting om een parkeerplaats bij een woning te kopen als onderdeel van het Steyls II-project van het Woningfonds

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1297)

 
Datum ontvangst: 01/11/2023 Datum publicatie: 14/12/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 05/12/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/11/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Het schijnt dat, als onderdeel van het Steyls II-project van het Woningfonds, "elke woning wordt verkocht met een parkeerplaats ter waarde van 20.000 euro, die in de prijs inbegrepen is". Het lijkt er ook op dat er geen mogelijkheid is om deze parkeerplaats niet aan te kopen, zelfs als de potentiële koper er bewust voor kiest geen auto te willen (en/of zich er geen kan veroorloven) of als de bijkomende 20.000 euro ervoor zorgt dat de aankoop zijn koopkracht overstijgt.
  • Bevestigt u deze verplichting om een parkeerplaats aan te kopen als onderdeel van de aankoop van een woning in het Steyls II-project van het Woningfonds? Zo ja, wat zijn de redenen hiervoor en hoe kan een dergelijke verplichting worden gerechtvaardigd voor diegenen die ervoor kiezen geen auto te hebben en/of zich er geen kunnen veroorloven?

  • Bestaat deze verplichting voor alle projecten?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Eerst en vooral is het belangrijk eraan te herinneren dat het aantal staanplaatsen door Leefmilieu Brussel wordt opgelegd aan het Woningfonds in het kader van hun bouwprojecten. Dit aantal is afhankelijk van het aantal geproduceerde woningen.

Dit heeft geleid tot de volgende vaststellingen:

- Het Fonds wordt geconfronteerd met een voorraad onverkochte staanplaatsen.
Sommige van deze parkeerplaatsen zijn onder beheer gebracht bij BePark tot er een koper wordt gevonden. De verkoop van de staanplaatsen werd ook toevertrouwd aan vastgoedkantoren.

- Wanneer de verkoop van een staanplaats niet gekoppeld wordt aan de verkoop van een woning, gebeurt het regelmatig dat kopers enkele maanden na de aankoop van hun woning terug contact opnemen met het Fonds om een staanplaats te kopen. Ze genieten dan geen btw-tarief van 6% meer. Aangezien het prijsverschil een vorm van huisvestingssteun is, kan deze steun niet meer worden verleend bij een latere aankoop van de staanplaats. Bovendien is het feit dat er zowel kopers van enkel parkeerplaatsen als kopers van woningen zijn, allerminst evident. Er moet worden opgemerkt dat kopers, als ze dat willen, de staanplaats later kunnen doorverkopen of zelfs kunnen verhuren als blijkt dat ze er geen gebruik van maken.


Er wordt echter systematisch een voorafgaande analyse uitgevoerd om na te gaan of de voorgestelde bedragen haalbaar zijn in termen van potentiële maandelijkse aflossingen.

Er moet worden opgemerkt dat bij recentere projecten, waarvan de woningen nog niet te koop zijn aangeboden, de dienst stedenbouw en LB hun eisen hebben afgezwakt en er sprake zal zijn van ongeveer 1 staanplaats per 2 woningen.

Tot slot, in antwoord op uw tweede vraag: nee, deze verplichting geldt niet voor alle projecten. Hieronder vindt u de projecten waarbij het Fonds de staanplaatsen samen met de woningen heeft verkocht:

- Herder (14 staanplaatsen voor 14 woningen);
- Moestuin (42 staanplaatsen voor 40 woningen);
- De Wilgen (70 staanplaatsen voor 80 woningen);
- Emaillerie (6 staanplaatsen voor 4 woningen);
- Steyls (75 staanplaatsen voor 75 woningen).


Hoogachtend,