Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de balans van de Brussels Days in Europa.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1198)

 
Datum ontvangst: 10/10/2023 Datum publicatie: 14/12/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 12/12/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2023 Ontvankelijk p.m.
12/12/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   
Van 18 tot 22 september bracht de 17e editie van de Brussels Days een uitgebreide Brusselse delegatie van ondernemingen, politici en personen die actief zijn in de cultuur- en toerismesector, naar twee grote Spaanse steden, namelijk Barcelona en Madrid. Uw collega, staatssecretaris bevoegd voor Buitenlandse Handel Ans Persoons, en uzelf maakten deel uit van de delegatie

Er stond veel op het spel voor de verschillende deelnemers van de delegatie: Spanje is immers de derde belangrijkste toeristische markt voor het Brussels Gewest en het tiende belangrijkste land voor de export van Brusselse goederen en Belgische diensten, die grotendeels uit het Brussels Gewest komen. Het is ook een land dat zeer bekend staat om zijn rijke cultuur en origineel en intens cultureel leven.

Wie waren de leden van de delegatie voor de 17e editie van de Brussels Days? Hoe werden ze geselecteerd? Wat waren de verwachtingen en doelstellingen van de delegatie? Op welke gevolgen hoopte ze? Wat is uw analyse van de verwezenlijking van de doelstellingen? Welke gewestelijke begrotingsmiddelen waren uitgetrokken voor de deelname?

Is er een officiële evaluatie van de Brussels Days en de verwezenlijking van de doelstellingen uitgevoerd? Zo ja, hoe, door wie en met welke resultaten? Zo nee, waarom niet?

Het officiële bezoek was ook een gelegenheid om het tweede Brussels House plechtig te openen. Het eerste werd afgelopen februari in Milaan geopend. Welke actoren hebben deelgenomen aan de opening in Barcelona? Welke ondernemingen uit welke sectoren werden tijdens dit evenement in de schijnwerpers gezet? Is er na 6 maanden activiteit al een eerste evaluatie gemaakt van de impact van het Brussels House in Milaan? Zo ja, kunt u daarover toelichtingen verstrekken?

De Brussels Houses zijn opgevat als economische en toeristische etalages voor het Brussels Gewest. Ze bieden ondernemers de kans om hun producten voor te stellen aan een internationale clientèle en nieuwe lokale partners te vinden. Ondernemers worden uitgenodigd om hun kandidatuur in te dienen via een formulier op de website van hub.brussels. Bestaat er een systeem om de meerwaarde van dergelijke initiatieven te beoordelen? Zo ja, wat houdt dat in? Nog altijd in de veronderstelling dat er daadwerkelijk een evaluatiesysteem is - wat we in elk geval hopen - is er al een eerste evaluatie gemaakt van de impact van het Brussels House in Milaan na 6 maanden activiteiten? Zo ja, kunt u daarover toelichtingen verstrekken? Zijn de vooropgestelde doelstellingen bereikt of bijna bereikt?

 
 
Antwoord    Ik kan u de volgende elementen van antwoord verstrekken:

Hub.brussels, brussels.international en visit.brussels, drie instanties die zich inzetten om ons gewest internationaal te promoten, hebben samen hun schouders gezet onder de Brussels Days 2023.

Ik heb bij mijn antwoord de officiële brochure gevoegd die tijdens het evenement in Spanje is uitgedeeld. Daarin kunt u meer lezen over het economische, toeristische, politieke en culturele programma en over de deelnemers en organisatoren van de Brussels Days 2023 in Spanje. Meerdere van uw vragen staan er uitvoerig in beantwoord. Ik heb er mij voor mijn antwoord dan ook meermaals op gebaseerd.

De delegatie op de zeventiende editie van de Brussels Days bestond uit leden van mijn kabinet en dat van mijn collega Ans Persoons, medewerkers van visit.brussels, Brussels International en hub.brussels, toeristische partners (onder leiding van visit.brussels) en commerciële partners (onder leiding van hub.brussels).

Die partners hadden zich op vraag van beide instellingen van openbaar nut (ION’s) voor de Brussels Days ingeschreven. De partners lieten hun keuze afhangen van de thema’s die tijdens de Brussels Days aan bod kwamen.

Het doel van deze zeventiende editie was om het bruisende karakter van Brussel te vermengen met de tomeloze energie van Madrid en Barcelona. Maar ook om de aanwezige Brusselaars in contact te brengen met Spaanse en Catalaanse bedrijven, politici en vertegenwoordigers van de toeristische en culturele sector.

Spanje is een passende keuze voor verschillende prioritaire sectoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als tiende afzetmarkt voor Brusselse goederen en Belgische diensten kan het belang van Spanje als handelspartner niet worden onderschat. Zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als Catalonië fungeren dankzij hun bloeiende economie en hun diverse sectoren als economische motor.


Een van de sectoren waarin de economische banden tussen Brussel en Spanje het sterkst tot uiting komen, is het toerisme. Spanje bekleedt een opmerkelijke positie als derde grootste toeristische markt voor Brussel. Het loonde dus de moeite om in het licht van die hechte verbondenheid op verkenning te gaan. Brussel en Spanje werken in Europa nauw met elkaar samen, onder meer op het vlak van duurzame ontwikkeling. België zal in januari 2024 Spanje overigens opvolgen als voorzitter van de Raad van de Europese Unie.

Het totale budget voor de organisatie en de coördinatie van de Brussels Days bedroeg 210.000 euro.

De verschillende deelnemers hadden elk hun eigen verwachtingen.

Visit.brussels zette voor de toeristische sector, waarvoor ik bevoegd ben, twee B2B-initiateven met Brusselse partners op touw (één in Madrid en één in Barcelona) die gericht waren op een Spaans reissectorcliënteel.

Als key performance indicator (KPI) was de aanwezigheid van minstens vijf Brusselse partners op dit evenement vooropgesteld, maar de Brussels Days brachten maar liefst elf partners op de been. Dat toont duidelijk de belangstelling van de Brusselse toeristische en culturele sector voor het Spaanse doelpubliek aan.

We hebben de Spaanse touroperators en reisagentschappen dus een zeer gevarieerd en uitgebreid aanbod kunnen voorstellen.

Visit.brussels heeft zijn doelstellingen voor de toeristische sector ruimschoots bereikt door in Madrid en Barcelona 11 partners en 115 “buyers” (potentiële klanten) samen te brengen.

Voorts had ik een politieke ontmoeting met mevrouw Isabel Díaz Ayuso, de president van de Madrileense Gemeenschap en haar delegatie. We hebben het gehad over goede praktijken op het vlak van toerisme, digitalisering en economie.

Om een blijvend cultureel aandenken aan de Brussels Days achter te laten, schonk het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de stad Madrid een muurschildering van een van zijn meest getalenteerde street art-kunstenaars, Jaune. Die is voortaan te bewonderen in de Avenida de Bruselas. De inhuldiging was een groot succes en kreeg heel veel aandacht, zowel op televisie als in de geschreven pers en op de sociale media.


Op initiatief van KANAL boden het dansgezelschap Rosas en het muziekensemble Ictus een hoogstaande culturele beleving aan de bezoekers van het MACBA, het museum voor eigentijdse kunst van Barcelona. Het dansgezelschap van choreografe Anne Teresa De Keersmaeker voerde samen met vier muzikanten de compositie Ghost Trance Music van de Amerikaanse componist Anthony Braxton op. Beide voorstellingen waren uitverkocht.

Ik laat het over aan mijn collega Ans Persoons, die bevoegd is voor hub.brussels, om u de gunstige economische impact toe te lichten.

De plechtige opening van het tweede Brussels House, in Barcelona, werd bijgewoond door de leden van de Brusselse delegatie die vermeld staan in de brochure waarnaar ik verwezen heb. Ook de Barcelonese schepen voor toerisme en economie, Jordi Valls Riera (van de stad Barcelona), de lokale pers en de plaatselijke contactpersonen van hub.brussels en brussels.international maakten er hun opwachting.


Het is de bedoeling dat een zestigtal bedrijven er in een wisselende samenstelling hun ontwerpen en producten “made in Brussels” tonen. Veel van die bedrijven zijn ook al aanwezig in het Brussels House in Milaan. Tot de vertegenwoordigde sectoren behoren voeding en dranken, design, mode, persoonlijke verzorging, sieraden, enzovoort. Om op deze locatie het toerisme en het imago van Brussel te bevorderen, worden er ook enkele typisch Belgische voorwerpen uitgestald.

Tijdens de plechtige opening kregen de gasten de gelegenheid om aan de hand van een zintuiglijk parcours waarbij de vijf zintuigen werden geprikkeld, de producten van 53 Brusselse bedrijven te ontdekken.

Momenteel wordt een evaluatie van zowel de toeristische als de economische impact van de Brussels Houses voorbereid. De twee betrokken instanties, visit.brussels en hub.brussels, hebben echter afgesproken om de evaluatie pas na een volledig werkingsjaar te laten plaatsvinden. Die evaluatie zal steunen op prestatie-indicatoren en moet voorstellen opleveren om het concept verder te verbeteren. Daarbij zullen enkele kwantitatieve indicatoren worden gehanteerd, zoals het aantal tentoonstellende bedrijven, de gunstige economische impact die ze ondervinden, het aantal bezoekers en het aantal lokale partners die via de evenementen in de Brussels Houses worden bereikt, enzovoort.

Ik kan u bij wijze van primeur wel al een paar bevindingen onthullen: op zes maanden tijd zijn er zo’n honderd spontane aanvragen van Brusselse en Italiaanse bedrijven om het Brussels House te bezoeken binnengekomen. In het Brussels House kwamen op een evenement tijdens de Milano Design Week 700 mensen af, vond tijdens de MiArt-beurs een promotie-evenement rond hedendaagse kunst plaats, werd naar aanleiding van de Fintech Summit een networking event voor investeerders georganiseerd, enzovoort.

Dat laat alleszins het beste verhopen voor de toekomst.