Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de Actiris-crèches voor werkzoekenden en eenoudergezinnen

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 762)

 
Datum ontvangst: 20/11/2023 Datum publicatie: 10/01/2024 Referentie: B.I.V. 48 (23/24), Blz. 18
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 10/01/2024 Referentie: B.I.V. 48 (23/24), Blz. 20
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/11/2023 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/11/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/11/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/01/2024 Ontwikkeling Pepijn Kennis B.I.V. 48 (23/24) 18
10/01/2024 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 48 (23/24) 20
10/01/2024 Repliek Pepijn Kennis B.I.V. 48 (23/24) 21