Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bezoldigde en onbezoldigde stages in de Brusselse publieke instellingen

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 694)

 
Datum ontvangst: 29/01/2024 Datum publicatie: 01/03/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 01/03/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/03/2024 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Vandaag de dag is een stage bij instellingen in de publieke sector voor velen een interessante manier om professionele ervaring op te doen. Gezien het groeiende belang van ervaring bij sollicitaties kunnen deze stages ook makkelijker tot een betaalde baan leiden. Jammer genoeg zijn vele van deze stageplaatsen onbezoldigd, waardoor ze enkel toegankelijk zijn door de meest geprivilegieerde en daarmee sociale ongelijkheid versterken. Minister van Tewerkstelling, Bernard Clerfayt, kon me niet bijstaan bij mijn mondelinge vraag nr 763 van 10 januari 2023 omdat hij geen exacte cijfers heeft over het aantal stageplaatsen aangeboden door Actiris in de publieke instellingen. Nu richt ik mij tot u, minister van het Openbaar Ambt, voor een verduidelijking omtrent de bezoldigde en onbezoldigde stages in de Brusselse publieke instellingen.
  • Zou u mij cijfers kunnen geven omtrent de gerealiseerde stages in de publieke sector op gewestelijk niveau en per jaar van deze legislatuur: het aantal stagiairs per instelling en hun niveau van diploma, de duurtijd van deze stages, of het om stages in een kader van opleiding zijn of niet, of deze bezoldigd zijn of niet en wat voor type stages het zijn (observatie-, opleidings- of een professionele stage)?

  • In welke instellingen en administraties op het gewestelijk niveau vonden de meeste en waar de minste stages plaats doorheen de legislatuur?

  • Wat zijn de verschillende type contracten of overeenkomsten die opgemaakt werden voor stagiairs in de Brusselse publieke instellingen en administraties op gewestelijk niveau? Hoeveel van elk type stagecontract werd er opgemaakt in de hele legislatuur?

  • Wat zijn de verschillende bedragen van de stagevergoedingen bij bezoldigde stages? Zou u mij de absolute getallen en een procentueel overzicht kunnen geven van hoeveel stagiairs er onder deze categorieën van stagevergoedingen vallen?

  • Zou u mij een overzicht willen bezorgen van elk type vergoeding bij bezoldigde stages zoals bv. vrijwilligersvergoedingen en ook willen aanduiden welke stages (observatie-, opleidings- en een professionele stage) op deze verschillende arbeidsvoorwaarden recht hebben?

  • Zou u mij een overzicht willen bezorgen van de type verzekeringen bij bezoldigde en onbezoldigde stages en ook willen aanduiden in welk kader (opleiding of niet) deze stages recht hebben op dergelijke verzekeringen?

  • Hoeveel van de uitgevoerde stages werden op gewestelijk niveau gefaciliteerd door Actiris? Zou u mij de jaarlijkse cijfers van deze legislatuur kunnen geven die indiceren hoeveel stages en per type aangeboden stage van Actiris er werden uitgevoerd?

 
 
Antwoord    Vooreerst dien ik u mee te delen dat er geen algemeen overzicht is. Talent.brussels brengt die gegevens niet jaarlijks in kaart. Hierna vindt u wel de cijfers van de instellingen die onder mijn voogdij vallen. Voor de andere instellingen zal u de andere Ministers moeten bevragen.

Antwoord op vraag 1:

Talent.brussels

2019: 2, masterniveau, duur = 3 maanden, onbetaald, opleidingsstage (in het kader van een master aan de ULB)
2020: 3, masterniveau, duur = 3 maanden, onbetaald, opleidingsstage (in het kader van een master aan de ULB)
2021: 0
2022: 1, kwalificerende opleiding, duur = 2 maanden, onbetaald, opleidingsstage (in het kader van een gecertificeerde opleiding Interface 3)
2023: 0

GOB

De meegedeelde gegevens in bijlage betreffen enkel de GOB, voor de periode van augustus 2019 tot maart 2024.

Het gaat om onbezoldigde schoolstagiairs (observatie en opleiding). De GOB verwelkomt stagiairs van alle onderwijsniveaus: secundair, bachelor en master.

Antwoorden op vragen 2 tot 4:

Alle betreffende stages bij talent.brussels en de GOB waren onbezoldigd.

Antwoorden op vragen 5 tot 6:

De verzekeringsdekking wordt verzorgd door de opleidingsorganisatie en vermeld in de stageovereenkomst.

Antwoord op vraag 7:

De stages bij talent.brussels en de GOB verliepen niet via Actiris.