Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stagiairs op kabinetten van de Brusselse regering

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 703)

 
Datum ontvangst: 21/02/2024 Datum publicatie: 15/03/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 01/03/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/02/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/03/2024 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Jaarlijks komen er duizenden studenten of jonge werkzoekenden in aanraking met de arbeidsmarkt via een stage. Een stage is voor jongeren een belangrijke manier om het werkveld te verkennen, theorie in de praktijk te brengen en inzicht te krijgen in de eigen kwaliteiten en tekortkomingen. Een stageplek op een van de kabinetten van de Brusselse regering lijkt daarom een interessante opportuniteit om werkervaring op te doen. Jammer genoeg zijn stages in België vaak onbezoldigd en hebben stagiairs vaak geen toegang tot sociale zekerheid.
  • Hoeveel stagiairs werden er tewerkgesteld in uw kabinet? Graag een overzicht van uw kabinet per werkjaar van deze legislatuur.

  • Hoeveel stagiairs stelden zich kandidaat voor een stage in uw kabinet? Graag een overzicht van uw kabinet per werkjaar van deze legislatuur.

  • Hoe lang duurt een gemiddelde stage in uw kabinet?

  • Hoeveel van de stagiairs deden een stage vanuit een vak in hun opleiding en hoeveel stagiairs deden een stage buiten het kader van een opleiding? Graag een overzicht per jaar van uw kabinet.

  • Wat was de bezoldiging van elk van deze stages? Hoeveel waren er onbezoldigd? Voor de bezoldigde stages: welke financiële compensatie, voordelen of andere vergoedingen kregen deze stagiairs tijdens hun stageperiode?

  • Op welke sociale rechten hebben deze stagiairs recht tijdens hun stageperiode?

  • Op welke manier worden deze stagiaires begeleid?

 
 
Antwoord    Met betrekking tot uw vragen verwijs ik u naar de onderstaande tabellen.Vraag 1,2, 3 en 4:
Ø Zie tabel in bijlage.

Vraag 5:

§ Wat was de bezoldiging van elk van deze stages?
Ø Geen.
§ Hoeveel waren er onbezoldigd?

Ø Geen bezoldiging.

§ Voor de bezoldigde stages: welke financiële compensatie, voordelen of andere vergoedingen kregen deze stagiairs tijdens hun stageperiode?

Ø Nihil.
Vraag 6:
§ Op welke sociale rechten hebben deze stagiairs recht tijdens hun stageperiode?

Ø Geen, omdat ze niet in dienst zijn van het kabinet.
Vraag 7:
§ Op welke manier worden deze stagiaires begeleid?

Ø De stagiaires worden begeleid naargelang de vragen van de school of instelling die hem stuurt.


Ø Stagiairs nemen deel aan vergaderingen in of buiten het kabinet, onder begeleiding van een medewerker van het kabinet
.