Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stagiairs op kabinetten van de Brusselse regering

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1354)

 
Datum ontvangst: 21/02/2024 Datum publicatie: 17/04/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 17/04/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/02/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Jaarlijks komen er duizenden studenten of jonge werkzoekenden in aanraking met de arbeidsmarkt via een stage. Een stage is voor jongeren een belangrijke manier om het werkveld te verkennen, theorie in de praktijk te brengen en inzicht te krijgen in de eigen kwaliteiten en tekortkomingen. Een stageplek op een van de kabinetten van de Brusselse regering lijkt daarom een interessante opportuniteit om werkervaring op te doen. Jammer genoeg zijn stages in België vaak onbezoldigd en hebben stagiairs vaak geen toegang tot sociale zekerheid.
  • Hoeveel stagiairs werden er tewerkgesteld in uw kabinet? Graag een overzicht van uw kabinet per werkjaar van deze legislatuur.

  • Hoeveel stagiairs stelden zich kandidaat voor een stage in uw kabinet? Graag een overzicht van uw kabinet per werkjaar van deze legislatuur.

  • Hoe lang duurt een gemiddelde stage in uw kabinet?

  • Hoeveel van de stagiairs deden een stage vanuit een vak in hun opleiding en hoeveel stagiairs deden een stage buiten het kader van een opleiding? Graag een overzicht per jaar van uw kabinet.

  • Wat was de bezoldiging van elk van deze stages? Hoeveel waren er onbezoldigd? Voor de bezoldigde stages: welke financiële compensatie, voordelen of andere vergoedingen kregen deze stagiairs tijdens hun stageperiode?

  • Op welke sociale rechten hebben deze stagiairs recht tijdens hun stageperiode?

  • Op welke manier worden deze stagiaires begeleid?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Tijdens deze legislatuur zijn 38 stagiairs tewerkgesteld op mijn kabinet. Hieronder vindt u een overzicht per jaar:

2019/2020: 3
2020/2021: 5
2021/2022: 8
2022/2023: 15
2023 tot 29/02/2024: 7

Tijdens deze legislatuur hebben 73 studenten een aanvraag ingediend om stage te mogen lopen op mijn kabinet. Hieronder vindt u een overzicht per jaar:

2019/2020: 4
2020/2021: 11
2021/2022: 10
2022/2023: 29
2023 tot 29/02/2024: 19

Een stage duurt gemiddeld 4 weken.


Alle stagiairs op mijn kabinet hebben stage gelopen in het kader van hun opleiding.


Met betrekking tot uw vraag over de bezoldiging, moet u weten dat
een verplichte stage vaak een conditio sine qua non is voor het behalen van een diploma.
Gezien de vele stageaanvragen en de moeilijkheden die studenten ondervinden om een stageplaats te vinden, lijkt het wat mij betreft essentieel om hen de kans te geven deze stage uit te oefenen.
Bijgevolg gaat het om stages die worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst met de school. Het betreft dus onbezoldigde stages. Slechts twee studenten hebben stage gelopen op basis van een vrijwilligersovereenkomst.
Bovendien moet elke overeenkomst waaraan een vergoeding is gekoppeld via de GOB worden gesloten. Bezoldigde stageovereenkomsten of overeenkomsten alternerende opleiding worden niet goedgekeurd door de GOB.
Tot slot, met betrekking tot uw laatste vraag over de sociale rechten: u moet weten dat dit niet van toepassing is bij niet-bezoldigde stages in het kader van een overeenkomst met een school.