Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de onbezoldigde stages in de Brusselse publieke instellingen en administraties

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1680)

 
Datum ontvangst: 05/03/2024 Datum publicatie: 16/04/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 16/04/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/03/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Vandaag de dag is een stage bij instellingen in de publieke sector voor vele jongeren een interessante manier om professionele ervaring op te doen. Gezien het groeiende belang van ervaring bij sollicitaties kunnen deze stages ook makkelijker tot een betaalde baan leiden. Jammer genoeg zijn vele van deze stageplaatsen onbezoldigd, waardoor ze enkel toegankelijk zijn door de meest geprivilegieerde en daarmee sociale ongelijkheid versterken. Op een schriftelijke vraag (nr. 694) die ik aan minister van het Openbaar Ambt, Sven Gatz, stelde, liet de minister weten dat er geen algemeen overzicht bestaat van stages die uitgevoerd zijn in de Brusselse publieke sector. Nu richt ik mij tot u om meer informatie te verkrijgen over stages uitgevoerd in de instellingen en administraties die onder uw voogdij vallen.
  • Zou u mij de cijfers kunnen geven van de gerealiseerde stages per instelling en administratie die onder uw voogdij vallen per jaar van deze legislatuur: het aantal stagiairs en hun niveau van diploma, de duurtijd van deze stages, of het om stages gaat in het kader van opleiding of niet, of deze bezoldigd zijn of niet en wat voor type stages het zijn (observatie-, opleidings- of een professionele stage)?

  • Wat zijn de verschillende type contracten of overeenkomsten die opgemaakt werden voor stagiairs in deze instellingen en administraties? Hoeveel van elk type stagecontract werd er opgemaakt per instelling en administratie?

  • Wat zijn de verschillende bedragen van de stagevergoedingen bij de bezoldigde stages? Zou u mij de absolute getallen en een procentueel overzicht kunnen geven van hoeveel stagiairs er onder deze categorieën van stagevergoedingen vallen per instelling?

  • Zou u mij een overzicht willen bezorgen van elk type vergoeding bij stages zoals bijvoorbeeld vrijwilligersvergoedingen of verplaatsingsvergoedingen en ook willen aanduiden welke stages (observatie-, opleidings- en een professionele stage) op deze verschillende arbeidsvoorwaarden recht hebben?

  • Zou u mij een overzicht willen bezorgen van de typen verzekeringen bij bezoldigde en onbezoldigde stages en ook willen aanduiden in welk kader (opleiding of niet) deze stages recht hebben op dergelijke verzekeringen?

 
 
Antwoord    1
Leefmilieu Brussel
Volgens de cijfers waarover we beschikken, hebben ongeveer 120 personen stage gelopen bij Leefmilieu Brussel gedurende deze legislatuur. Het gaat over zowel obseratie- als opleidingstages, waarvan de duurtijd varieert van enkele dagen tot zes maanden.
De stagiairs komen uit zowel uit het secundair onderwijs als uit bachelor- of masteropleidingen.
Alle stages zijn onbezoldigd.


Het Agentschap Net Brussel
Volgens de beschikbare cijfers hebben ongeveer vijftig personen tijdens deze legislatuur een onbezoldigde stage gelopen bij Net Brussel. Het gaat om observatie- en opleidingsstages, waarvan de duurtijd varieert van enkele dagen tot zes maanden.

De stagiairs komen uit het middelbaar onderwijs en uit bachelor- of masteropleidingen.

Twee personen hebben tijdens deze legislatuur een bezoldigde stage gevolgd bij Net Brussel. Het gaat om opleidingsstages in de garage voor de functie van mecanicien.Haven van Brussel
Sinds het begin van de legislatuur hebben zes personen een onbezoldigde stage gelopen in de Haven van Brussel, waarvan vier in 2023:
- Stagiair 1: GHSO, van 16/01 tot 03/02
- Stagiair 2: Bachelor, van 08/02 tot 03/03
- Stagiair 3: GHSO, van 06/03 tot 31/03
- Stagiair 4: Master in de rechten, van 13/11 tot 30/11
Er zijn vijf stages gepland voor 2024.

Stages zijn nooit bezoldigd en vinden altijd plaats in het kader van studies. Sommige zijn observatiestages.
2.
Leefmilieu Brussel
Bepaalde onderwijsinstellingen gebruiken een typedocument voor het sluiten van een stageovereenkomst. Daarnaast beschikt Leefmilieu Brussel over een eigen stageovereenkomst die kan worden gebruikt voor stagiairs.

Het Agentschap Net Brussel
De meeste onderwijsinstellingen gebruiken een typedocument voor het sluiten van een stageovereenkomst.

Haven van Brussel
Stagiairs krijgen altijd een stageovereenkomst waarin de verplichtingen van de onderwijsinstelling en de Haven van Brussel staan beschreven.
Er is een overeenkomst getekend met de ULB voor een periode van drie jaar. Wanneer een stagiair zijn stage in de Haven van Brussel beëindigt, kan de ULB een nieuwe stagiair voorstellen.
3.
Leefmilieu Brussel
Geen enkele stage bij Leefmilieu Brussel is bezoldigd.

Het Agentschap Net Brussel
Gedurende de gehele legislatuur heeft het Agentschap een beroep gedaan op twee bezoldigde stagiairs.

De eerste begon op 01/09/2020 en ontving de volgende bedragen:

eerste jaar: de vaste vergoeding is vastgesteld op 276,37 euro per maand opleiding in het bedrijf;

tweede jaar: de vaste vergoeding is vastgesteld op 390,17 euro per maand opleiding in het bedrijf;

derde jaar: de vaste vergoeding is vastgesteld op 520,23 euro per maand opleiding in het bedrijf.

De tweede stagiair begon op 13/03/2023 en ontving de volgende bedragen:

eerste jaar: de vaste vergoeding is vastgesteld op 319,4521 euro per maand opleiding in het bedrijf (geïndexeerd/opgewaardeerd naar 1.879,13 euro vanaf 1 augustus 2022);

tweede jaar: de vaste vergoeding is vastgesteld op 450,9912 euro per maand opleiding in het bedrijf (opgewaardeerd naar 1.879,13 euro vanaf 1 augustus 2022);

derde jaar: de vaste vergoeding is vastgesteld op 601,3216 euro per maand opleiding in het bedrijf (opgewaardeerd naar 1.879,13 euro vanaf 1 augustus 2022).

Haven van Brussel
Er is geen stagevergoeding, aangezien de stages onbezoldigd zijn.
4.
Leefmilieu Brussel
Er is geen enkel type vergoeding voorzien bij stages.

Het Agentschap Net Brussel
Betaalde stagiairs krijgen een terugbetaling van de vervoerskosten en maaltijdcheques.


Haven van Brussel
De stagiair ontvangt geen vergoeding.
5.
Leefmilieu Brussel
Doorgaans voorzien onderwijsinstellingen die een typedocument gebruiken voor een stageovereenkomst zelf een verzekering voor de stagiair met betrekking tot burgerlijke aansprakelijkheid en mogelijke arbeidsongevallen. Bij gebrek aan dergelijke verzekeringen of indien de stageovereenkomst van Leefmilieu Brussel wordt gebruikt, zijn de verzekeringen van Leefmilieu Brussel van toepassing op de stagiair voor burgerlijke aansprakelijkheid en eventuele arbeidsongevallen.

Het Agentschap Net Brussel
Doorgaans voorzien onderwijsinstellingen die een typedocument gebruiken voor een stageovereenkomst zelf een verzekering voor de stagiair met betrekking tot burgerlijke aansprakelijkheid en mogelijke arbeidsongevallen. Bij gebrek aan dergelijke verzekeringen zijn de verzekeringen van Net Brussel van toepassing op de stagiair voor burgerlijke aansprakelijkheid en eventuele arbeidsongevallen.

Haven van Brussel
Alle stagiairs zijn gedekt door de verzekering van hun onderwijsinstelling.
De Haven van Brussel heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.