Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de onbezoldigde stages in de Brusselse publieke instellingen en administraties

Indiener(s)
Pepijn Kennis
aan
Ans Persoons, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 958)

 
Datum ontvangst: 05/03/2024 Datum publicatie: 26/03/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 26/03/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/03/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/03/2024 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Vandaag de dag is een stage bij instellingen in de publieke sector voor vele jongeren een interessante manier om professionele ervaring op te doen. Gezien het groeiende belang van ervaring bij sollicitaties kunnen deze stages ook makkelijker tot een betaalde baan leiden. Jammer genoeg zijn vele van deze stageplaatsen onbezoldigd, waardoor ze enkel toegankelijk zijn door de meest geprivilegieerde en daarmee sociale ongelijkheid versterken. Op een schriftelijke vraag (nr. 694) die ik aan minister van het Openbaar Ambt, Sven Gatz, stelde, liet de minister weten dat er geen algemeen overzicht bestaat van stages die uitgevoerd zijn in de Brusselse publieke sector. Nu richt ik mij tot u om meer informatie te verkrijgen over stages uitgevoerd in de instellingen en administraties die onder uw voogdij vallen.
  • Zou u mij de cijfers kunnen geven van de gerealiseerde stages per instelling en administratie die onder uw voogdij vallen per jaar van deze legislatuur: het aantal stagiairs en hun niveau van diploma, de duurtijd van deze stages, of het om stages gaat in het kader van opleiding of niet, of deze bezoldigd zijn of niet en wat voor type stages het zijn (observatie-, opleidings- of een professionele stage)?

  • Wat zijn de verschillende type contracten of overeenkomsten die opgemaakt werden voor stagiairs in deze instellingen en administraties? Hoeveel van elk type stagecontract werd er opgemaakt per instelling en administratie?

  • Wat zijn de verschillende bedragen van de stagevergoedingen bij de bezoldigde stages? Zou u mij de absolute getallen en een procentueel overzicht kunnen geven van hoeveel stagiairs er onder deze categorieën van stagevergoedingen vallen per instelling?

  • Zou u mij een overzicht willen bezorgen van elk type vergoeding bij stages zoals bijvoorbeeld vrijwilligersvergoedingen of verplaatsingsvergoedingen en ook willen aanduiden welke stages (observatie-, opleidings- en een professionele stage) op deze verschillende arbeidsvoorwaarden recht hebben?

  • Zou u mij een overzicht willen bezorgen van de typen verzekeringen bij bezoldigde en onbezoldigde stages en ook willen aanduiden in welk kader (opleiding of niet) deze stages recht hebben op dergelijke verzekeringen?

 
 
Antwoord    Elk jaar verwelkomt de DBDMH tussen de 5 en 7
stagiairs. Dit zijn voornamelijk stagiairs uit het hoger
secundair onderwijs die één dag stage komen lopen
tijdens het schooljaar. Tegelijkertijd verwelkomt de
DBDMH jongeren uit het hoger secundair die een
observatiestage willen doen. In sommige diensten
verwelkomt de DBDMH ook studenten uit het hoger
onderwijs (bachelor/master) die een stage moeten
lopen in het kader van hun studies.
Dit zijn standaard tripartiete stageovereenkomsten
tussen de onderwijsinstelling, de student en de
DBDMH.
Dit zijn onbezoldigde stages.
Deze stages geven geen aanleiding tot enige
vergoeding of voordelen van welke aard dan ook.
De stagiairs worden door hun instelling gedekt voor
burgerlijke aansprakelijkheid en door de DBDMH voor
arbeidsongevallen.
Wat hub.brussels betreft, vindt u de gevraagde
informatie betreffende het aantal stagiairs en hun
niveau, de duurtijd en soort stage en al dan niet
bezoldiging in bijlage.
De meeste stagiairs tekenen een stageovereenkomst
als onderdeel van een verplichte stage bij een
hogeschool of universiteit in de bachelor- of
masteropleiding: 43 in totaal in de afgelopen 6 jaar.
De andere stagiairs hebben verschillende
achtergronden: Stage secundair onderwijs (2),
FOREM (2), ACTIRIS (2), sociale promotie (2),
Commission communautaire française (1), Institut
bruxellois francophone pour la Formation
professionnelle (1).
Van de 55 stages van 2019 tot 2024 zijn er 3 betaald:
2 in het kader van een First-stage (ACTIRIS) en 1 in
het kader van een stage in het buitenland die
onderworpen is aan de lokale regels.
Met uitzondering van First-stages en stages in het
buitenland, worden alleen reiskosten gedekt voor alle
soorten stages.
De school of universiteit zorgt voor een
ongevallenverzekering, terwijl het stagebureau zorgt
voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
Urban.brussels organiseert enkel onbezoldigde
stages.
2022: 1 observatiestage CESS (2 dagen)
2023: 1 professionele stage in het kader van de
Bachelor Archivaris (25 dagen)
& 1 observatiestage CESS (3 dagen)
2024: 2 observatiestages CESS (telkens van 2
dagen).
Urban werkt telkens met het contract van de betrokken
opleidingsinstelling of school van de onbezoldigde
stagiaire.
De verzekering van de betrokken opleidingsinstelling
is telkens van kracht.