Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende "het samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de gemeenten Linkebeek en Ukkel".

Indiener(s)
Guy Vanhengel
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (Vragen nr 41)

 
Datum ontvangst: 10/04/1996 Datum publicatie: 15/05/1996 Referentie: V.V. 18 (95/96), Blz. 676
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 95/96 Datum antwoord: 15/05/1996 Referentie: V.V. 18 (95/96), Blz. 681
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/04/1996 Uitgesteld Uitgebreid Bureau van de Raad
15/05/1996 Ontwikkeling Guy Vanhengel V.V. 18 (95/96) 676
15/05/1996 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael V.V. 18 (95/96) 678
15/05/1996 Tussenkomst Marc Cools V.V. 18 (95/96) 679
15/05/1996 Tussenkomst Jean-Pierre Cornelissen V.V. 18 (95/96) 680
15/05/1996 Antwoord Charles Picqué V.V. 18 (95/96) 681
15/05/1996 Repliek Guy Vanhengel V.V. 18 (95/96) 682