Logo Parlement Buxellois

Recherche avancée dans les interpellations, demandes d'explications et questions

Recherche avancée dans les dossiers législatifs


Les derniers bulletins des questions et des réponses écrites, et les derniers comptes rendus intégraux sont aussi disponibles via les flux RSS et la lettre d’information du Parlement.

Interpellaties
Vragen om uitleg
Mondelinge vragen
Dringende vragen
Schriftelijke vragen
  Vergadering
  • BHP : Brussels Hoofdstedelijk Parlement
  • VVGGC : Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Zittingsperiode
Zitting
Woord(en) in het opschrift
  • Vul een of meerdere woorden in uit de titel van het document dat u zoekt.
  • Gebruik de booleaanse operatoren AND, OR, NOT. Met AND kunnen er titels opgezocht worden die de twee ingevulde zoektermen bevatten. Met OR kunnen er titels opgezocht worden die een van de twee ingevulde zoektermen bevatten. Met NOT kunnen er titels opgezocht worden die een bepaald woord wel bevatten en een ander woord niet, bijvoorbeeld energie NOT klimaat.
AND OR   ,  NOT   
 
  Datum ontvangst
  • Vul een tijdsinterval in waarin hetgeen u zoekt werd ingediend bij of goedgekeurd door het Parlement, dan wel werd afgekondigd, dan wel werd gepubliceerd in het Integraal Verslag van de interpellaties en mondelinge vragen.
  • Als u enkel de begindatum invult, krijgt u de lijst van de documenten die vanaf die datum werden ingediend.
  • Als u enkel de einddatum invult, krijgt u de lijst van de documenten die tot die datum werden ingediend.
van    tot en met    
Indiener(s)   Datum publicatie van    tot en met    
Bestemmeling(en)   Datum antwoord van    tot en met