Logo Parlement Buxellois
Terug

Bericht van vastgoedprospectie voor kantoor- en vergaderruimten in de nabijheid van het Brussels Parlement

14/07/2020

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wil een vastgoed met een vloeroppervlakte van 2.000 tot 2.500 m² aankopen, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van zijn zetel, Lombardstraat 69 in 1000 Brussel. U vindt hier de voorwaarden van de vastgoedprospectie

De voorstellen en de bij te voegen documenten (kadastraal uittreksel, balansen en exploitatierekening over drie jaar voor professionele verkopers, inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen voor rechtspersonen en alle nuttige informatie zoals voorzien in de voorwaarden van de procedure) moeten worden toegezonden aan de heer Patrick Vanleemputten, Secretaris-generaal, en toekomen ten laatste op dinsdag 15 september 2020 om 12.00 uur, hetzij per aangetekende brief met ontvangstbewijs, hetzij door afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres van de griffie: Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Eikstraat 22, 1000 Brussel.

Kandidaten kunnen zich verenigen om hun individuele panden, die samen voldoen aan de voorwaarden, gezamenlijk aan te bieden.

Particulieren, professionelen, overheden en organisaties die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze procedure en die nadere informatie wensen, wordt verzocht zich te richten tot de Directie Infrastructuur en logistiek van het Parlement door contact op te nemen met mevrouw Joëlle ROSENOËR, bestuursdirecteur (jrosenoer@parlement.brussels, 02 549 62 39 - 0476 57 48 57), of met mevrouw Valentine GILBERT, gebouwenbeheerder (vgilbert@parlement.brussels, 02 549 62 41 - 0473 67 94 60).