Logo Parlement Buxellois

Overheidsopdrachten

Demi-cercle

Hieronder kunt u de uitgeschreven overheidsopdrachten van het Brussels Parlement raadplegen.

Deze worden gepubliceerd via de geijkte platformen : het Bulletin der aanbestedingen, via de website van de federale dienst e-procurement  (voor de Belgische overheidsopdrachten) en de  TED – tenders electronic daily (voor de Europese overheidsopdrachten)

  • Levering van uniformen

Het Brussels Parlement schrijft een overheidsopdracht met Europese bekendmaking uit voor de levering van uniformen voor zijn personeel.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Alain De Bock (adebock@parlement.brussels – 02 549 62 37).

De offertes moeten uiterlijk op donderdag 23 september 2021 om 11.00 uur worden ingediend.