Logo Parlement Buxellois

Overheidsopdrachten

Demi-cercle

Hieronder kunt u de uitgeschreven overheidsopdrachten van het Brussels Parlement raadplegen.

Deze worden gepubliceerd via de geijkte platformen : het Bulletin der aanbestedingen, via de website van de federale dienst e-procurement  (voor de Belgische overheidsopdrachten) en de  TED – tenders electronic daily (voor de Europese overheidsopdrachten)

Op dit moment zijn er geen overheidsopdracht.