Logo Parlement Buxellois

De geschiedenis van het Parlement

Demi-cercle

De geschiedenis

In het in 1970 gewijzigde artikel 107quater van de Grondwet, bepaalde de wetgever dat ” België  drie Gewesten omvat : het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest “. Dit artikel kreeg in 1974 concreet gestalte met de twee eerstgenoemde Gewesten.
Een bijzondere wet gaf hun in 1980 eigen politieke instellingen maar had echter geen betrekking op het Brusselse Gewest. Wegens de specifieke Brusselse situatie, duurde het tot december 1988 eer de wetgevende kamers tot een akkoord kwamen omtrent de nodige institutionele evenwichten en de tekst goedkeurden die de bijzondere wet van 12 januari 1989” met betrekking tot de Brusselse Instellingen ” zou worden, .

Artikel 1 van deze tekst stelde dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou beschikken over een ” Brussels Hoofdstedelijk Parlement ” ( te noteren valt de gewijzigde benaming van het Gewest) en een Regering.

Voor de gemeenschapsmateries die gemeenschappelijk zijn voor beide gemeenschappen bepaalde artikel 60 bovendien dat de bevoegde instelling, de “Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie” genaamd, twee organen heeft, met name de Verenigde Vergadering, die samengesteld is uit beide taalgroepen van het parlement, en het Verenigd College, bestaande uit de leden van de gewestregering.

Op enkele aanpassingen na, die ingevoerd zijn in het kader van de grondwetsherziening van 1993, bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en bij de bijzondere wetten van 13 juli 2001, zijn de bij de wet van 12 januari 1989 vastgestelde grondslagen over het geheel genomen tot op heden ongewijzigd gebleven.

Ze kregen concreet gestalte in juli 1989 met de installatie van het parlement dat verkozen werd bij de eerste verkiezingen van 18 juni van dat jaar, en met de aanwijzing van de leden van de regering en de staatssecretarissen door het parlement.